КУРСОВЕ И ПРЕВОДИ ДАВИТОЗ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

В лицензираните курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК център Давитоз извършва висококачествено обучение за деца и възрастни както на място, така и онлайн. Подготовката е насочена към използване на езика в професията, явяване на матура, кандидатстудентски и международно признати изпити (IELTS, TOEFL iBT, FCE, CAE, SAT, GMAT и други). Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по английски - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. още ...

НЕМСКИ ЕЗИК

Обучението в курсовете по НЕМСКИ ЕЗИК се извършва от преподаватели, притежаващи както теоретичен, така и практически опит, по световно признатите учебници Мотиве и Аспекте. Подготвяме ви, за да издържите с отлични резултати изпитите Test DaF, DSH, Kleines Deutsches Sprachdiplom и други изпити по немски език. Получавате международно призната диплома за нива А1 до С2. Със сертификатите по немски на Давитоз можете да работите и да учите в България и в чужбина. Освен курсовете на място, провеждаме и онлайн курсове по немски - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. още ...

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Курсовете по ИСПАНСКИ ЕЗИК в Давитоз се провеждат от преподаватели с теоретичен и практически опит по световно признатите учебници Нуево вен. Провеждаме подготовка с отлични резултати за изпитите DELE и други. Получавате международно призната диплома за нива А1 до С2. Със сертификатите на Давитоз можете да работите и да учите както в България, така и в чужбина. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по испански - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. още ...

РУСКИ ЕЗИК

Курсовете по РУСКИ ЕЗИК в Давитоз се водят от преподаватели с теоретичен и практически опит по световно признатите учебници Приглашение в Россию и Я знаю на отлично русский язык. Подготвяме Ви за отлични резултати при явяване на изпитите ТРИКИ и други. Получавате международно призната диплома за нива А1 до С2. Със сертификатите на Давитоз можете да работите и да учите в страната и в чужбина. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по руски - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. още ...

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Давитоз провежда качествени курсове по ФРЕНСКИ ЕЗИК, следствие на отличния преподавателски състав и световно признатите учебници Eко. Подготвяме Ви да покажете отлични резултати на изпитите DELF, DALF и други. Получавате сертификат с международно признание за нива А1 до С2. Сертификатите, получени в Давитоз, Ви дават възможност да работите и да учите в България и в чужбина. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по френски - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. още ...

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

Курсовете по ИТАЛИАСКИ ЕЗИК в Давитоз се провеждат от преподаватели, притежаващи както теоретичен, така и практически опит, по световно признатите италиански учебници Проджето италиано. Чрез подготовката в Давитоз ще покажете отлични резултати на изпитите CELI и други и ще получите международно признат сертификат за нива А1 до С2. Лицензираният сертификат ви позволяват да работите и учите в България и в чужбина. Освен курсовете по италиански на място, провеждаме и онлайн курсове по италиански - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. още ...

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Център Давитоз провежда висококачествено обучение по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за ученици и чужденци. Подготовката от нашите преподаватели води до отлични резултати на класни работи, матури и кандидатстудентски изпити. На предварителните изпити в Давитоз ще разберете с каква оценка ще се класирате след 7 и 12 клас, както и на кандидатстудентските изпити. Ако сте чужденец, изучаващ български език за чужденци, получавате международно призната диплома за нива А1 до С2. С нея можете да работите и да учите в България и в чужбина. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по български - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. още ...

СЕРТИФИКАТНИ КУРСОВЕ ПО ГРЪЦКИ, ТУРСКИ, ПОЛСКИ, ХОЛАНДСКИ, АРАБСКИ И ДРУГИ ЕЗИЦИ

Център Давитоз провежда курсове по гръцки, турски, полски, холандски, арабски и други езици. Програмите за обучение са специално разработени за чужденци, изучаващи езика, не се продават в български книжарници и се внасят от чужбина. Преподавателите наблягат върху практическия опит и воденето на диалози. още ...

МАТЕМАТИКА

Обучението в уроците по МАТЕМАТИКА в Давитоз за ученици и кандидатстващи след 7 и 12 клас се извършва от преподаватели с теоретичен и практически опит. Нашите преподаватели Ви подготвят да покажете отлични резултати на класни работи, матури и кандидатстудентски изпити. На предварителните изпити в Давитоз ще разберете с каква оценка можете да се класирате след 7 и 12 клас. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по математика - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. още ...

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

Развитието на модерните технологии доведе до необходимостта всеки да работи на компютър и до извънредно търсене на компютърни специалисти. Искате ли да работите на компютър с Windows, Word, Excel и PowerPoint или да се развивате в интересна и иновативна професия чрез придобиване на умения по 3d Studio Max, Corel Draw, Autocad, ArchiCAD, Illustrator, Photoshop, уеб дизайн (създаване на собствен сайт) и други програми. Освен курсовете на място провеждаме и онлайн курсове по компютърни програми - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. още ...

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ И ФИЗИКА

Обучението по ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, БИОЛОГИЯ, ХИМИЯ И ФИЗИКА в Давитоз за ученици и кандидатстващи след 7 и 12 клас се извършва от преподаватели с теоретична и практическа подготовка. Подготвяме Ви да издържите с отлични резултати класни работи, матури и кандидатстудентски изпити. На предварителните изпити в Давитоз ще разберете с каква оценка можете да се класирате след 7 и 12 клас, както и на кандидатстудентските изпити. Освен занятията на място, провеждаме и онлайн курсове - ефективни и удобни за обучение от вкъщи. още ...