Бизнес английски език София - Варна - Бургас

Курсове по английски език за бизнес цели


1. Цели на обучението по бизнес английски:


Курсът по бизнес английски в център Давитоз има за цел да подготви хора от икономическата сфера - от области мениджмънт, маркетинг, счетоводство, продажби, да работят в англоезична среда. Наблягаме върху Вашите умения:

• да разговаряте свободно на английски език с бизнес партньори в преговори и по време на презентации

• да разбирате, когато слушате и четете специализирани текстове, напр. бизнес кореспонденция, договори, счетоводни документи, новини с икономическа насоченост

• да пишете текстове на икономическа тематика, в т. ч. бизнес кореспонденция, доклади и отчети

Център Давитоз поставя ярък акцент върху нуждата от общуване. Чрез пресъздаване на чуждоезикови ситуации, така наречените case studies, курсистите са поставяни в реална бизнес среда, в която да разговарят на английски език.

2. Съдържание на уроците


В бизнес курса по английски език център Давитоз работи със системата Market Leader (http://www.market-leader.net/) на издателство Лонгман. Програмата е разделена на 4 основни степени. Всяко ниво завършва с финален изпит и издаване на международен сертификат съобразно Референтната Езикова Рамка. Уроците са конструирани от чуждоезиковите елементи:

- Курсовете за деца и ученици са 2 вида: шестседмични (със занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа) и тримесечни (с 3 часа седмично).

• слушане с разбиране

• говорене

• четене с разбиране и

• писане

с натрупване на нови думи (предимно на бизнес тематика) и изясняване на граматични категории и структури.

Програма за обучение в първо ниво:


1. Въведение
• Работа и обучение - дискусия
• Профилът на един изпълнителен директор
• Да представим себе си и другите
• Case study: Участие в конференция
• Писане на e-mail

2. Работа и свободно време
• Дейности на работното място и занимания през свободното време - дискусия
• Ежедневието - вестник The Times
• Сегашно просто време и наречия за повторяеми действия
• Водене на непринуден разговор
• Case study: Независима филмова компания. Интервюиране на служители относно условията на работа
• Съставяне на списък с въпроси

3. Проблеми
• Проблеми вкъщи - дискусия
• Изследване на проблемите на работното място
• Наречия - преговор и допълнение. Отрицания и въпроси със сегашно просто време и с “have got”
• Разговор по телефона за разрешаване на проблемна ситуация
• Case study: Сини хоризонти - Оплаквания относно почивката
• Писане на телефонно съобщение

4. Преговор

5. Пътуване
• Място, което познаваш добре - дискусия
• Брошура на хотел. Информация за екскурзия
• Подробности относно пътуването
• Отрицания и изречения с безличния глагол имам - there is/ there are
• Резервации и настаняване
• Case study: Хотел „Пасифик”
• Писане на факс

6. Хранене и развлечения
• Оставяне на бакшиши - дискусия
• Бакшиши в ресторантите - статия от вестник The Times
• Хранене навън
• Използване на “some” и “any”. Броими и неброими съществителни
• Забавления
• Case study: Избери ресторант за бизнес обяд
• Писане на e-mail

7. Продажби
• Работа като търговски представител - дискусия
• Обяви за работа. Интервю с вицепрезидента на една корпорация • Покупко-продажби
• Минало просто време
• Презентация на продукт
• Case study: Link-up Ltd - продажба на мобилни телефони и сървис пакети
• Писане на e-mail

8. Преговор

Второ ниво:


1. Хора
• Типове колеги - дискусия
• Започване на бизнес-дискусия
• Stella McCartney - статия от вестник The Times
• Интервю с мениджър на недвижими имоти относно трудни колеги
• Описания на хора
• Отрицателни и въпросителни изречения с минало просто време
• Преговори - справяне с проблеми
• Case study: Обсъждане и решение на проблем със служител
• Писане на бележка

2. Пазари
• Разпространение на нова марка мюсли - дискусия
• Пазарът на коли в Китай - статия от The Times
• Интервю с отговорник по въпросите за бизнес в Русия
• Видове пазари
• Сравнителна и превъзходна степен. Употреба на “much”, “a lot”, “a little”, “a bit”
• Бизнес среща - упражнение
• Case study: Въвеждане на нов продукт
• Описание на каталог в писмена форма

3. Компании
• Успешни фирми - дискусия
• Продажби в LVMH group (Louis Vuitton, Dior и други луксозни стоки)
• Интервю с мениджър комуникации в BMW
• Описание на компании
• Сегашно продължително време. Употреба на сегашно продължително и сегашно просто време
• Начало на презентациите
• Подготвяне на презентация на Вашата фирма
• Описание на компания в писмен вид

4. Преговор

5. Мрежата
• Използване на интернет - дискусия
• Планове за бъдещето - дискусия
• Интернет компаниите - от The Times
• Интервю с уеб дизайнер
• Интернет термини и изрази за време
• Бъдеще време с “present continuous”, “going to” и “will”
• Уговаряне на срещи
• Case study: Iris Books plc - планиране на бизнес пътуване
• Писане на e-mail

6. Култура
• Фирмена култура - дискусия
• Културни грешки - дискусия
• Франчайз в Япония - от The Times
• Слушане: Трима души, говорещи за културни грешки
• Модални глаголи
• Разпознаване на проблеми и съгласуване на действия
• Case study: Промяна в бизнес културата на една банка
• Минути за действие - писане

7. Работа • Умения, от които се нуждаеш на работното място - дискусия
• Автобиография
• Интервю за работа
• Способности и умения
• Сегашно перфектно и минало просто време
• Умения при провеждане на интервю
• Case study: High Profile Inc., подбор на кандидат за работа
• Писане на писмо

8. Преговор

Конспектите за по-високите нива можете да разгледате в офисите на Давитоз

3. Времетраене и цени на бизнес курсовете по английски


Стандартните курсове са 6- или 8-седмични със занятия 2 пъти седмично.

Таксата за обучение е 346 лв/курсист. При заявка от фирма за повече от един човек се сформира цена според броя участници и мястото на занятията. Уроците се провеждат в помещенията на Давитоз или във фирмата.

При необходимост курсистите могат да проверят нивото си с входящ тест.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на посочените по-долу данни за контакти :)