английски-курсове-уроци

   Образователен център Давитоз

 onoma m

Няма общо с мастика, или друг вид алкохол :) Това е наука за имената, техния произход и значение (ако имат такова). Факт е, че в много езици имената носят някакво значение, напр. цветните имена в Българския език: Маргарита, Теменуга, Трендафил. Такова е и турското име "Селим", което на турски означава "здравец", и също би следвало да се празнува на Цветница. Има и имена на държави със скрито значение: Салвадор идва от испанската дума "Salvator", което означава "спасител". Има и  съставни имена, като например Радослав, което е славянско име и означава човек, който се радва на славата. Можете да проверите значението на българските имена тук.

Tor


Попитайте някой в Германия този въпрос и ще ви оглуши неговото гръмко „ДА“. И макар всички да използват английски днес, ползата от това да знаеш немски е свързана с най-различни сфери на работа и реализация. Развитието на икономиката в тази страна доказва това по всички показатели.

Германия има най-развитата икономика в ЕС и със сигурност е бизнес фактор в световен мащаб без да отричаме универсалността на английския език – той продължава да има своето значение в Германия все още. Със сигурност английският е нещо, което на първо време може да ви свърши работа в корпоративния или образователен сектор.

Истината е, че ролята на английския никога няма да спре да бъде голяма и той ще бъде доминиращ, докато все още има компании, които функционират изцяло и единствено чрез неговата употреба. Защо тогава немският е важен и защо е подходящ за хора, които търсят реализация в страната? Важността му е безспорна въпреки всичко!

Това важи с особена сила за по-малките компании, където той често е дори необходим. А да не забравяме, че две трети от икономиката на държавата се гради върху малки и средни предприятия – популярни в Германия с названието Mittelstand (буквално – средна класа).

Колкото до света на науката – там английският също е наложил своя универсализъм, който трудно може да бъде изместен, тъй като е свързан с една вече наложена и всеобща терминология (особено в сферата на технологиите). Това предопределя, колко важно е да се знае английски, когато човек си търси работа и се сблъска с работодатели, които поставят знаенето на английски като първо изискване пред кандидатите си.

От друга страна, в сферата на науката Германия е проправила дълъг път и е допринесла толкова много, че за един научен изследовател е почти немислимо да не използва и да черпи от приноса на немските учени, философи и мислители. Айнщайн е примерът, който сам по себе си е достатъчен, за да даде нужното уважение към немската култура като цяло. Точно поради това, знанието на немски език може да е ключ към по-доброто разбиране и боравене с една завидно голяма база от научна информация и постижения, което на практика прави немския език незаменим и без алтернатива.

Без да подценяваме значението, което има английският език, знанието на немски език отваря пред човек един съвсем отделен набор от възможности, когато избереш да живееш и/или работиш в Германия. Най-малкото заради това, че знанието на езика прави по-свободен и непосредствен допира с културата и обществото там, дава по-широко поле за развитие във всяко едно отношение и може да реализира човек в професионален план почти навсякъде.

Запетайката в английския език

comma
Пунктуацията ни помага да оформяме писмени текстове така, че да са по-лесно разбираеми за читателя. Представете си един текст написан по следния начин:

perhaps you dont always need to use commas periods colons etc to make sentences clear when i am in a hurry tired cold lazy or angry i sometimes leave out punctuation marks grammar is stupid i can write without it and dont need it my uncle Harry once said he was not very clever and i never understood a word he wrote to me

Така написан текстът става трудно разбираем и поради тази причина има правила за използване на препинателни знаци. Но докато употребата на главни букви и точка е лесна, то употребата на запетаята в английския не винаги е толкова ясна. Представяме Ви 7 правила за правилно използване на запетаята в английските текстове, които създаваме.

1. Използвайте запетая, когато има смислови паузи в рамките на изречението. Типичен пример е прибавянето на допълнителна информация или добавянето на по-голяма географска област за уточнение:
  Bill Gates, CEO of Microsoft, is the developer of the operating system known as Windows.
  I am originally from Hola, Tana River County, Kenya.
2. Ползвайте запетая при изброяване и при повече от едно прилагателно, описващо едно съществително:
  The fruit basket contained apples, bananas, and oranges.
  The powerful, resonating sound caught our attention.
3. Ползвайте запетая, когато има въведение, преди да започне главното изречение:
  After the show, Leo and I went out to dinner.
4. Запетаята е нужна за разделяне на 2 главни изречения, смислено свързани в сложно съставно изречение:
  Sam went to the beach yesterday, but he forgot his sunscreen.
5. Запетаята може да отдели обръщението от останалата част на изречението:
  Tony, could you come here for a moment?
6. Използвайте запетая, за да отделите цитат, но не я използвайте когато въвеждате непряка реч:
  While I was at his house, John asked, "Do you want anything to eat?"
  While I was at his house, John asked me if I wanted anything to eat.
7. При условни изречения, запетая се пише, ако условието е поставено преди да се назове следствието.
  If you meet him there, tell him to call me right away.
  Tell him to call me right away if you meet him there.

DeutscheSprache1

"Пиджин" се нарича език, който е помощен и е опростен така, че да служи на нуждите на говорещи два или повече чужди езика, като обикновено е смесица от тези два езика. Обичайно се характеризира с опростени граматични и лексикални форми и елементарна структура на изречението.
"Kanakendeutsch" е немският "пиджин", който се говори най-вече от турските преселници в Германия. По-интерeсното е, че този опростен немски се е разпространил посредством турските младежи и сред немските им приятели. Така много от думите и изразите стават модерни бързо сред младите хора в Германия.
Характерно за "Kanakendeutsch" са изрази като "Isch mach´ dich Krankenhaus." - "Ще има бой." Определителните членове често биват игнорирани - "Morgen geh ich Schule". Думи биват замествани с други, само защото звучат по-познато: "Du kasch mir nid schamponieren (вместо imponieren)" - "Не можеш да ме впечатлиш" и много други.

syntax

Синтаксисът е наука за постройката на изречението. В чуждоезиковото обучение по английски език той заема централна роля, най-вече поради сложността на образуване на глаголните форми. Проблем създават прословутите английски спомагателни и модални глаголи, както и мястото на наречията в изречението.

Синтаксисът играе особено важна роля при писането на есета и текстове на английски. Там той е главното средство за оформянето на стил на писане и създаването на убедителен изказ. Във високите нива на английския акцентът се измества от грешки в думите в посока грешки на ниво изречение и фразови структури. От там вече се преминава към структурирането на абзац и аргументативно оформяне на текста.

Освен всичко друго, синтаксисът е гръбнакът на компютърното обработване на текстове. Въз основа на синтактичната им функция думите се разделят на категории - подлог, сказуемо, определение и т.н., а те от своя страна се групират в синтактични фрази. По този начин подредбата може да бъде обхваната от компютърната логика и да се извърши както анализ на изречения, така и да бъдат компютърно генерирани нови смислени изречения, което обяснява отчасти, как функционира автоматичният компютърен превод.

НОВИНИ

КОНТАКТИ

ДАВИТОЗ БУРГАС

ул. Христо Ботев 21 (до Булклима)

тел. 056 827 301, GSM 0899 978 893

skype: davitozonline

ДАВИТОЗ ВАРНА

бул. Владислав Варненчик 43 (срещу Билла на Образцов дом)

тел. 052 600 678, GSM 0878 952 570

skype: davitozonline

 

ДАВИТОЗ СОФИЯ 

ул. Цар Симеон I № 200 (метро Опълченска)

тел. 02 995 03 41, 0878 95 25 92

skype: davitozonline

 

курсове Бургаскурсове Варна   курсове английски Варна  контакти Давитоз    

 

Бургас тел. 056 827 301, 0899 978 893

Варна тел. 052 600 678, 0878 95 25 70

София тел. 02 995 03 41, 0878 95 25 92

skype: davitozonline

e-mail: davitozcompany@yahoo.com