английски-курсове-уроци

   Образователен център Давитоз

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

 превод и легализация Бургас и Варна

 

Изискванията към документите за превод и легализация, издадени от държавни институции са следните:

- Удостоверения за раждане, граждански брак, семейно положение, постоянен адрес, акт за смърт: Трябва да бъдат дубликати (НЕ оригинали!), заверени от общината, която ги издава. При тези документи не могат да се легализират нотариално заверени копия. Необходимо е дубликатът да има правоъгълен печат от общината.

- Уверение за следване в университет: Нужен  е оригиналът, върху който е посочено, за какво ще Ви послужи, напр. за следване в чужбина.

- Диплома за средно или висше образование, приложение към дипломата за висше образование, академична справка, диплома за следдипломна квалификация: Ползва се оригинал, който след това ще Ви бъде върнат.

- Свидетелство за съдимост, съдебно решение за регистрация на фирма, удостоверение за актуално състояние: Необходимо е да бъдат с оригинален подпис и печат. Нотариално заверени копия не могат да бъдат легализирани.

- Пълномощно или декларация: Заверете пред нотариус подписите на упълномощителя или декларатора.

- Медицинско свидетелство за работа в чужбина: Препоръчително е да сте минали всички прегледи, включително за васерман и спин. Има възможност, дори и документът да е легализиран, без тях да възникне проблем при влизане в съответната държава. При имунизационен паспорт на дете не се легализира здравната книжка на детето, а направените до момента имунизации.

- Банково удостоверение: Когато удостоверението е издадено от Вашата банка, пояснете, че Ви трябва за превод и легализация за чужбина.

 

ВАЖНО: Когато Ви издават съответните документи, задължително проверете коректността на нанесените в тях данни, за да няма допуснати грешки в имена, ЕГН и т.н. Ние нямаме право да правим промени по документите или да изписваме данни в превода по начин, различен от оригинала.

 

Изисквания към документи за превод и легализация от чужбина:

Документите, издадени в чужбина, независимо какви са те и без значение дали са копия или оригинали, трябва да имат апостил, за да бъдат легализирани. Изключенията са две:

- документи, идващи от страни, с които Република България има правна помощ. Това са бившите социалистически държави, бившите Съветски републики без Литва, Латвия и Естония, бившите Югославски републики, Франция, Австрия, Русия, Либия, Ирак и Тунис. Документите от тези държави се легализирани без апостил, когато са оригинали и съдържат подписи и печати на съответната държавна инстанция.

- документи, идващи от Канада, Кувейт, Китай, Индия: Необходим е оригинален печат на нашето посолство в съответната държава. Добре е да знаете, че консулски отдел не заверява преводи, направени в чужбина. Преводът трябва да бъде извършен в България. В много държави се прикрепя превод и на него се поставя апостил. В този случай документът е нередовен, тъй като апостилът трябва да е наличен на оригиналния изходен документ, а не на превода.

 

Фирмени документи за превод и легализация:

Често ни питат за легализация на бизнес оферти, официална кореспонденция, устави и действащи договори, счетоводни и банкови документи, пълномощни, съдебни решения за регистрация на фирма, удостоверения за актуално състояние, удостоверения за промяна, митнически декларации и други. Когато документите са издадени от фирма, а не от държавна администрация, преводът се извършва от заклет преводач, разпечатва се на фирмена преводаческа бланка и се подпечатва, без да се извършва легализация. Фирмен документ може да бъде легализиран, само когато е издаден от държавна институция.

Цени на превод и легализация.

НОВИНИ

КОНТАКТИ

ДАВИТОЗ БУРГАС

ул. Христо Ботев 21 (до Булклима)

тел. 056 827 301, GSM 0899 978 893

skype: davitozonline

ДАВИТОЗ ВАРНА

бул. Владислав Варненчик 43 (срещу Билла на Образцов дом)

тел. 052 600 678, GSM 0878 952 570

skype: davitozonline

 

ДАВИТОЗ СОФИЯ 

ул. Цар Симеон I № 200 (метро Опълченска)

тел. 02 995 03 41, 0878 95 25 92

skype: davitozonline

 

курсове Бургаскурсове Варна   курсове английски Варна  контакти Давитоз    

 

Бургас тел. 056 827 301, 0899 978 893

Варна тел. 052 600 678, 0878 95 25 70

София: тел. 02 995 03 41, 0878 95 25 92

skype: davitozonline

e-mail: davitozcompany@yahoo.com