английски-курсове-уроци

   Образователен център Давитоз

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

 превод и легализация Бургас, Варна, София

 

Изискванията към документите за превод и легализация, издадени от български държавни институции, са следните:

- Удостоверения за раждане, граждански брак, семейно положение, постоянен адрес, акт за смърт: Трябва да бъдат дубликати (НЕ оригинали!), заверени от общината, която ги издава. При тези документи не могат да се легализират нотариално заверени копия. Необходимо е дубликатът да има правоъгълен печат от общината.

- Уверение за следване в университет: Нужен  е оригиналът, върху който е посочено, за какво ще Ви послужи, напр. за следване в чужбина.

- Диплома за средно или висше образование, приложение към дипломата за висше образование, академична справка, диплома за следдипломна квалификация: Ползва се оригинал, който след това ще Ви бъде върнат.

- Свидетелство за съдимост, съдебно решение за регистрация на фирма, удостоверение за актуално състояние: Необходимо е да бъдат с оригинален подпис и печат. Нотариално заверени копия не могат да бъдат легализирани.

- Пълномощно или декларация: Заверете пред нотариус подписите на упълномощителя или декларатора.

- Медицинско свидетелство за работа в чужбина: Препоръчително е да сте минали всички прегледи, включително за васерман и спин. Има възможност, дори и документът да е легализиран, без тях да възникне проблем при влизане в съответната държава. При имунизационен паспорт на дете не се легализира здравната книжка на детето, а направените до момента имунизации.

- Банково удостоверение: Когато удостоверението е издадено от Вашата банка, пояснете, че Ви трябва за превод и легализация за чужбина.

 

ВАЖНО: Когато Ви издават съответните документи, задължително проверете коректността на нанесените в тях данни, за да няма допуснати грешки в имена, ЕГН и т.н. Ние нямаме право да правим промени по документите или да изписваме данни в нашите преводи по начин, различен от оригинала.

 

Изисквания към документи за превод и легализация от чужбина:

Документите, издадени в чужбина, независимо какви са те и без значение, дали са копия или оригинали, често се нуждаят от апостил, за да бъдат заверени в България. Информирайте се предварително, дали документът се нуждае от апостил. В противен случай, когато сте вече в България, може да се окаже, че се нуждаете от апостил, който трябва да бъде поставен в чужбина.

Добре е да знаете, че консулски отдел не заверява преводи, направени в чужбина. Преводът трябва да бъде извършен в България. В много държави се прикрепя превод и на него се поставя апостил. В този случай документът е нередовен, тъй като апостилът трябва да е наличен на оригиналния изходен документ, а не на превода.

 

Фирмени документи за превод и легализация:

Често ни питат за легализация на бизнес оферти, официална кореспонденция, устави и действащи договори, счетоводни и банкови документи, пълномощни, съдебни решения за регистрация на фирма, удостоверения за актуално състояние, удостоверения за промяна, митнически декларации и други. Когато документите са издадени от фирма, а не от държавна администрация, превод се извършва от заклет преводач, разпечатва се на фирмена преводаческа бланка и се подпечатва, без да се извършва легализация. Фирмен документ може да бъде легализиран, само когато е издаден от държавна институция.

Цени на превод и легализация.

НОВИНИ

КОНТАКТИ

ДАВИТОЗ БУРГАС

ул. Христо Ботев 21 (до Булклима)

тел. 056 827 301, GSM 0899 978 893

skype: davitozonline

ДАВИТОЗ ВАРНА

бул. Владислав Варненчик 43 (срещу Билла на Образцов дом)

тел. 052 600 678, GSM 0878 952 570

skype: davitozonline

 

ДАВИТОЗ СОФИЯ 

ул. Цар Симеон I № 200 (метро Опълченска)

тел. 02 995 03 41, 0878 95 25 92

skype: davitozonline

 

курсове Бургаскурсове Варна   курсове английски Варна  контакти Давитоз    

 

Бургас тел. 056 827 301, 0899 978 893

Варна тел. 052 600 678, 0878 95 25 70

София тел. 02 995 03 41, 0878 95 25 92

skype: davitozonline

e-mail: davitozcompany@yahoo.com