английски-курсове-уроци

   Образователен център Давитоз

syntax

Синтаксисът е наука за постройката на изречението. В чуждоезиковото обучение по английски език той заема централна роля, най-вече поради сложността на образуване на глаголните форми. Проблем създават прословутите английски спомагателни и модални глаголи, както и мястото на наречията в изречението.

Синтаксисът играе особено важна роля при писането на есета и текстове на английски. Там той е главното средство за оформянето на стил на писане и създаването на убедителен изказ. Във високите нива на английския акцентът се измества от грешки в думите в посока грешки на ниво изречение и фразови структури. От там вече се преминава към структурирането на абзац и аргументативно оформяне на текста.

Освен всичко друго, синтаксисът е гръбнакът на компютърното обработване на текстове. Въз основа на синтактичната им функция думите се разделят на категории - подлог, сказуемо, определение и т.н., а те от своя страна се групират в синтактични фрази. По този начин подредбата може да бъде обхваната от компютърната логика и да се извърши както анализ на изречения, така и да бъдат компютърно генерирани нови смислени изречения, което обяснява отчасти, как функционира автоматичният компютърен превод.

НОВИНИ

КОНТАКТИ

ДАВИТОЗ БУРГАС

ул. Христо Ботев 21 (до Булклима)

тел. 056 827 301, GSM 0899 978 893

skype: davitozonline

ДАВИТОЗ ВАРНА

бул. Владислав Варненчик 43 (срещу Билла на Образцов дом)

тел. 052 600 678, GSM 0878 952 570

skype: davitozonline

 

ДАВИТОЗ СОФИЯ 

ул. Цар Симеон I № 200 (метро Опълченска)

тел. 02 995 03 41, 0878 95 25 92

skype: davitozonline

 

курсове Бургаскурсове Варна   курсове английски Варна  контакти Давитоз    

 

Бургас тел. 056 827 301, 0899 978 893

Варна тел. 052 600 678, 0878 95 25 70

София тел. 02 995 03 41, 0878 95 25 92

skype: davitozonline

e-mail: davitozcompany@yahoo.com