английски-курсове-уроци

   Образователен център Давитоз

Запетайката в английския език

comma
Пунктуацията ни помага да оформяме писмени текстове така, че да са по-лесно разбираеми за читателя. Представете си един текст написан по следния начин:

perhaps you dont always need to use commas periods colons etc to make sentences clear when i am in a hurry tired cold lazy or angry i sometimes leave out punctuation marks grammar is stupid i can write without it and dont need it my uncle Harry once said he was not very clever and i never understood a word he wrote to me

Така написан текстът става трудно разбираем и поради тази причина има правила за използване на препинателни знаци. Но докато употребата на главни букви и точка е лесна, то употребата на запетаята в английския не винаги е толкова ясна. Представяме Ви 7 правила за правилно използване на запетаята в английските текстове, които създаваме.

1. Използвайте запетая, когато има смислови паузи в рамките на изречението. Типичен пример е прибавянето на допълнителна информация или добавянето на по-голяма географска област за уточнение:
  Bill Gates, CEO of Microsoft, is the developer of the operating system known as Windows.
  I am originally from Hola, Tana River County, Kenya.
2. Ползвайте запетая при изброяване и при повече от едно прилагателно, описващо едно съществително:
  The fruit basket contained apples, bananas, and oranges.
  The powerful, resonating sound caught our attention.
3. Ползвайте запетая, когато има въведение, преди да започне главното изречение:
  After the show, Leo and I went out to dinner.
4. Запетаята е нужна за разделяне на 2 главни изречения, смислено свързани в сложно съставно изречение:
  Sam went to the beach yesterday, but he forgot his sunscreen.
5. Запетаята може да отдели обръщението от останалата част на изречението:
  Tony, could you come here for a moment?
6. Използвайте запетая, за да отделите цитат, но не я използвайте когато въвеждате непряка реч:
  While I was at his house, John asked, "Do you want anything to eat?"
  While I was at his house, John asked me if I wanted anything to eat.
7. При условни изречения, запетая се пише, ако условието е поставено преди да се назове следствието.
  If you meet him there, tell him to call me right away.
  Tell him to call me right away if you meet him there.

НОВИНИ

КОНТАКТИ

ДАВИТОЗ БУРГАС

ул. Христо Ботев 21 (до Булклима)

тел. 056 827 301, GSM 0899 978 893

skype: davitozonline

ДАВИТОЗ ВАРНА

бул. Владислав Варненчик 43 (срещу Билла на Образцов дом)

тел. 052 600 678, GSM 0878 952 570

skype: davitozonline

 

ДАВИТОЗ СОФИЯ 

ул. Цар Симеон I № 200 (метро Опълченска)

тел. 02 995 03 41, 0878 95 25 92

skype: davitozonline

 

курсове Бургаскурсове Варна   курсове английски Варна  контакти Давитоз    

 

Бургас тел. 056 827 301, 0899 978 893

Варна тел. 052 600 678, 0878 95 25 70

София тел. 02 995 03 41, 0878 95 25 92

skype: davitozonline

e-mail: davitozcompany@yahoo.com