английски-курсове-уроци

   Образователен център Давитоз

КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА Test DaF

Test DaF Deutsch


Тук можете да получите информация за изпита Test DaF и подготовката по немски за него.

 

Какво означава Test DaF и за какво мога да го ползвам? 

Test DaF или "Test Deutsch als Fremdsprache" е единен изпит по немски, насочен преди всичко към ученици и кандидат-студенти, които планират следване в немскоезична страна.

Какво включва проверката на знанията?

Тест DaF изпитва езикови умения в четири различни части: четене, слушане, писане и говорене. Всички те са задължителни и имат една и съща тежест при оценяването. Темите и задачите са съобразени с академичния език, изискващ се при следване във висше учебно заведение. Специфични термини от определени области обаче не са нужни. Тестът трае около 3 часа без почивките. 

По-конкретно упражненията са съставени от:

I - "Четене с разбиране"
Частта четене обхваща три текста с различна трудност, общо 30 въпроса. Текстовете могат да са от всекидневния студентски живот, статии, както и различни журналистически очерци. Предвиденото време е 60 минути.

II - "Слушане с разбиране"
Тази секция също така съдържа три текста с общо 25 въпроса и трае приблизително 40 минути. Участникът слуша първо диалог от всекидневния студентски живот, след това интервю с трима до четирима души и накрая кратък доклад по научна тема. Смята се, че както при разговорите си със състуденти и преподаватели, така и на самите лекции, бъдещият студент трябва да може да се справя на достатъчно добро ниво.

III - "Писане"
Ще получите една писмена задача. Акцентът на изискаванията е върху умението да се описва и аргументира. Необходимо е да сте в състояние да извлечете данни от графика или таблица и да защитите теза "за" или "против" дадена тема. Ще разполагате с близо 60 минути.

IV - "Говорене"
В компонента "Говорене" за 30 минути ще получите седем задачи от университетски ситуации, които варират по трудност. Ще е нужно например да участвате в разговор между двама студенти, да опишете графика, да изкажете мнение по тема или да дадете съвет. Имайте предвид, че по време на секцията "Говорене" няколко човека полагат изпита едновременно. Възможно е да чувате шум от речта на останалите хора, въпреки че носите слушалки.

Как да се подготвя за висок резултат на Test DaF?

Център Давитоз извършва висококачествено обучение по немски език в групови курсове и индивидуални уроци. За проверка на нивото може да направите входящ тест в офисите на Давитоз или онлайн на www.davitozonline.com. Според показаните входящи знания ще прецените, дали да посещавате предварителни курсове по немски или да се запишете директно за изпитна подготовка. По време на упражненията за Test DaF в Давитоз се набляга на местата, които са трудни за курсиста. Целта е да развием всяка Ваша способност - за слушане, четене, писане и говорене, за да се справите отлично на изпита. Работим с оригинални тестове от минали години и множество специално подбрани допълнителни материали. Информация относно продължителността и цените на курсове ще намерите на davitoz.org.

Както се знае, граматичните единици са ключови в немския език. Затова Ви предстявяме конспекта по граматика за Тест DaF:

1. Склонение на съществителните с определителен и с неопределителен член

2. Употреба на определителен и неопределителен член. Нечленувано единствено число

3. Склонение на личните местоимения

4. Притежателни местоимения

5. Спрежение на глаголите - слаби, силни, смесени и глаголи със спомагателно "е". Изключения

6. Глаголи с делима и неделима представка

7. Възвратни глаголи

8. Заповедна форма

9. Образуване на перфект с "haben" и "sein"

10. Трудно различими транзитивни и нетранзитивни глаголи

11. Глаголи с акузатив, датив, генитив

12. Глаголи с предложно допълнение

13. Глаголи следвани от "daß" - изречения и инфинитив

14. Конструкция във въпросителните изречения

15. Модални глаголи

16. Пасив

17. Бъдеще време (Futur I и Futur II) за изразяване на предположение

18. Словоред на главното изречение

19. Съюзи - свързваща роля, нулева и първа позиция

20. Подчинени изречения - за време, следствие, причина, последователност, ограничение, начин

21. Подчинени изречения с конструкциите "за да", "без да", "вместо да"

22. Въпросителни подчинени изречения

23. Подчинени изречения с относителни местоимения и с предлози

24. Показателни местоимения

25. Неопределителни местоимения

26. Числителни

27. Склонение на прилагателното

28. Сравнителна и превъзходна степен

29. Прилагателни и причастия като съществителни

30. Наречия - за време, начин и място

31. Наречия с датив и акузатив

32. Наречия с предлози

33. Пасив на състоянието

34. Конструкции и изречения с причастия

35. "haben" или "sein" с "zu"

36. Герундий

37. Конюнктив II - образуване и употреба

38. Конюнктив I - образуване и употреба

39. Предлози - с акузатив, датив и генитив

Колко време ми е нужно за подготовка?

Продължителността на нужния тренинг варира според нивото на немски, което имате. След като попълните входящ тест, в Давитоз ще определим, дали са необходими седмици или месеци. Най-краткият срок, който препоръчваме, е четири седмици.

На какво езиково ниво отговарят резултатите от изпита Test DaF?

Оценката, която получите, Ви класира на определено ниво:

    Тест Даф - оценка 3 (TDN 3) - отговаря на ниво B2.1 и част от В2.2
    Тест Даф - оценка 4 (TDN 4) - отговаря на един дял от ниво B2.2 и част от С1.1
    Тест Даф - оценка 5 (TDN 5) - отговаря на един раздел от ниво С1.1. и на C1.2

                     Test DaF- нива 

Кога ще получа резултатите и колко време е валидна дипломата?

Участниците получават удостоверение за положен Тест DaF около 7 седмици след изпита. То съдържа отделна оценка (от TDN 3 до TDN 5) за всяка една от четирите части. На гърба на документа се намира точно описание на степента и уменията, които е показал изпитваният. В случай че най-ниската оценка (TDN 3) не бъде постигната, като бележка се изписва "под 3". По правило, за да бъде допуснат да следва в немски университет, кандидатът трябва да e оценен с поне TDN 4 на всички части или да има сертификат за ниво В2 според Езиковата Рамка.

Дипломата е с неограничена валидност.

Къде мога да направя примерен тест за Test DaF?

Примерен тест можете да разгледате и попълните като кликнете тук.

Каква е цената на изпита?

Таксата за теста е около 260 лв.

Кога има изпитни дати?

Изпитни дати има почти през месец. Записването за Тест DaF започва около осем седмици преди датата на изпита и приключва 4 седмици преди нея.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на посочените по-долу данни за контакти :)

 

 

 

 

 

 

ОЩЕ...

 kursove davitoz

 

 

Лицензирана квалификация по професия

 

В център Давитоз можете да завършите и лицензирани курсове по професиите счетоводител, оператор на компютър, секретарка, екскурзовод, ресторантьор, готвач, сервитьор, сладкар, барман, хотелиер, офис-мениджър, администратор, фризьор, гримьор, козметик, маникюрист, масажист...
Още на www.davitoz.com

kompjutarni-kursove-varna-burgas

 

Лицензирано компютърно обучение

 

В център Давитоз можете да получите знания и умения по начална компютърна грамотност (Windows, Word, Excel и PowerPoint), както и високо качество на професионално обучение по програмите 3D Studio Max, Autocad, Corel Draw, Photoshop, Illustrator и други компютърни програми...
Още на davitoz.org

курсове по БЕЛ и математикаКурсове за ученици по училищни предмети

 

Център Давитоз София, Варна и Бургас провежда и обучение по български и литература, математика, английски, немски, испански, руски, френски, италиански, география, история, физика, биология, химия, както и подготовка за матура и кандидатстване и за международно признатите изпити TOEFL, FCE, CAE, IELTS, SAT, GRE, GMAT, Test DaF, DELE и други...
Още на www.davitoz.org

онлайн курсове Давитоз

 

Онлайн курсовеОсвен в офисите ни в София, Варна и Бургас, нашите курсове можете да посетите удобно и приятно онлайн. Освен английски, онлайн се предлагат и следните:

- немски, испански, руски, френски, италиански, български за чужденци, гръцки, турски и други езици

- компютърни курсове за: уеб дизайн, 3d StudioMax, Corel Draw, Autocad, Photoshop и други

- курсове за ученици по училищни предмети: български и литература, математика, английски, немски, испански, руски, френски, италиански, география, история, биология, химия, физика, както и подготовка за матури, кандидатстване и за международно признатите изпити TOEFL iBT, Cambridge First Certificate, Advanced, Proficiency, IELTS, SAT, GMAT, GRE, Test DaF, DELE и други

- онлайн обучение по специалности: администратор, аниматор, брокер на имоти, валутен касиер, екскурзовод, застрахователен агент, митнически и данъчен посредник, офис-мениджър, помощник-възпитател, управител на ресторант, управител на хотел, счетоводител, труд и работна заплата (ТРЗ)...

Още на www.davitozonline.com

Преводи и легализация Варна и Бургас
Преводи и легализация
Център Давитоз извършва лицензирани преводи и легализация от и на всички езици, на всички видове документи и интернет страници. Запитвания и поръчки можете да подадете в офисите ни в София, Варна и Бургас, или онлайн. Между клиентите на Давитоз са Лукойл Нефтохим, Леместия Балкан Инвестърс, Балкан Уинд, Мастърхауз и много други. Ние разполагаме с квалифицирани преводачи за устни преводи на бизнес и частни срещи...
Още на www.davitoz.org

ДАВИТОЗ БУРГАС

ул. Христо Ботев 21

(до Булклима)

тел. 056 827 301,

GSM 0899 978 893


ДАВИТОЗ ВАРНА

бул. Владислав Варненчик 43

(срещу Билла на Образцов дом)

тел. 052 600 678,

GSM 0878 952 570

 

ДАВИТОЗ СОФИЯ

ул. Цар Симеон I № 200 (метро Опълченска)

тел. 02 995 03 41, 0878 95 25 92

skype: davitozonline

 

курсове Бургаскурсове Варна   курсове английски Варна  контакти Давитоз 

 

Бургас тел. 056 827 301, 0899 978 893

Варна тел. 052 600 678, 0878 95 25 70

София тел. 02 995 03 41, 0878 95 25 92

skype: davitozonline

e-mail: davitozcompany@yahoo.com