Edutainment / Едутейнмънт

едутейнмънт

Забавното учене

Комбинация от две думи на английски език, тази съставна дума обозначава смесването на обучение и забавление. Целта и е да преобърне концепцията за образование и да насърчава социалното сътрудничество между преподаватели и ученици, като интегрира в обучението модерни устройства за забавление и платформи като телевизия, радио, телевизионни и компютърни игри, филми, музика, интерактивни сайтове за обучение, мобилни приложения, виртуална реалност, мултимедия и др. Едутейнмънтът е естествен резултат от технологичния прогрес на човечеството, който неминуемо навлиза и в процеса на обучение и образование.

Мястото на едутейнмънта в модерната класна стая

Научните изследвания са доказали, че аудио, видео и игри с физическа активност подпомагат ученето и имат положително и насърчително въздействие върху интереса на учениците към образованието. Чрез прилагането на едутейнмънт в образователните институции ученето и преподаването могат да се окажат забавни. Също така подтиква учителите да разработват идеи за учебни дейности и методически стратегии, които да подтикнат децата да подобрят умственото и физическото си развитие по начин, който е лесен, забавен и интересен.

Едутейнмънтът, обикновено придружен от софтуер за управление на учебната информация, превръща класните стаи в интелигентни класни стаи. Той отваря врати за по-добро управление, преподаване и методи на обучение както у дома, така и в училище, като предоставя в ръцете на учениците електронни системи за обучение и компютърно ориентирано обучение посредством компютърни игри, визуални видео клипове , снимки и аудио записи. Това е концепция, която силно насърчава използването на образователните технологии (Edtech.)

Предимства на едутейнмънта

Предимствата на едутейнмънта са много. На първо място, той насърчава персонализираното учене и намалява процента на слаби ученици, защото всеки намира собствената си мотивация да направи нещо. Това води до по-добро разбиране на разказвателните предмети и подобрява креативността и визуализацията. Посредством едутейнмънт, конвенционалните класни стаи се превръщат в умни класни стаи. Това пести ресурси, като хартия и време и допринася за намаляване на абстрактността на информацията. В това отношение виртуалната реалност има огромни ползи за преподаването чрез забавление. Този тип обучение е обикновено преносим и забавен, което улеснява ръчното и експериментално учене.

Що се отнася до социалния аспект на едутейнмънта, той подобрява интерактивните и съвместни методи на преподаване и учене. Освен това популяризира и подобрява дигиталната култура в училища, колежи, университети и други образователни организации. Предоставя технологични инструменти за преподавателите за създаване на ангажиращи, интересни и забавни занимания в класната стая

Недостатъци на едутейнмънта

Недостатъците на забавното учене са обусловени от средата, в която той главно съществува – дигиталния свят. Тъй като в този тип учене се набляга на използването на компютърни и цифрови джаджи за обучение; той понякога може да съдържа подвеждаща и заблуждаваща информация. Освен, че могат да бъдат подвеждащи, компютрите могат да имат отрицателно въздействие върху растежа на децата и да ограничат социалното им взаимодействие и поведенческите им умения. Съществува увеличен риск от злоупотреба с технологии, или така нареченото дигитално пристрастяване. Поради тази причина едутейнмънт трябва да бъде практикуван умерено и с определена цел, без да се губи връзката с реалния живот и естествените условия на околната среда.