Езикови курсове в София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове по английски език

Английски език

Предлагаме езикови курсове за всички нива съобразно Европейската сертификатна рамка, както и подготовка за британски и американски изпити. Нашите уроци по английски се подготвят от учители с активно използване на езика, за да отговорят на нуждите на курсистите, а именно практически умения и опит. Отделяме специално внимание на практиката, която преминавате при нас. В случай че изявите желание за онлайн уроци, ще получите име и парола за разработената специално за нашите абсолвенти онлайн платформа.

Курсове по немски език

Немски език

Добър немски в кратки срокове - това е целта на нашите курсове по немски език. Навлизане в граматиката чрез практика, а не с учене наизуст. Натрупване на думи чрез много текстове, а не с непрестанно преписване до припадък. Това е само част от нашата концепция и тя дава резултати, доказани през дългогодишния ни опит. Имаме също и концептуално оформени онлайн курсове по немски, за хора, които желаят онлайн занимания или не могат да посещават уроци в нашите школите.

Курсове по испански език

Испански език

Един от най-използваните романски езици - огромно разнообразие от думи и теми, в резултат от използването му на няколко континента. Нашата методика на преподаване обхваща цялото това разнообразие и го предава във формата на познание и способности на нашите възпитаници. Подготвени за всяка ситуация - това е мотото ни в курсовете по испански. Опцията за онлайн уроци извън базите ни в Бургас, Варна и София е една добра възможност за човек, който ще се справи с дистанционни занятия.

Курсове по руски език

Руски език

Най-масово разпространеният чужд език в България. От край време е било така - всеки трябва да поназнайва руски - някои повече, други по-малко, но руският е задължителен, имайки предвид броя на руски граждани, пребиваващи в страната. Този братски език бива преподаван последователно и интересно, така че напредъкът да идва от само себе си. Някои от Вас ще имат предпочитание към онлайн изучаване на руски. Водим и този вид уроци за тези от Вас, които не идват в учебните ни кабинети.

Курсове по френски език

Френски език

Френският се говори във втората по сила икономика в Европа. При нас, в Давитоз, той е силен, защото преподавателите ни са добре подготвени, опитни и работят с практически акцент в подготовката. За качествено обучение по френски език се обърнете към нашите офиси. Предлагаме и специализирани занятия, напр. за официалните изпити DELF и DALF, както и онлайн уроци. В часовете в базите ни се използват същите учебници, както и в онлайн уроците.

Курсове по италиански език

Италиански език

Езикът на операта, ренесанса и италианската кухня. Лесен за учене, защото по звучене и граматика наподобява българския. Предлагаме го на всички нива и изграждаме знания и езикова сръчност за изпитите CELI. Обучението е удачно за хора, които ще следват в чужбина, за музиканти, за любители и за всеки, използващ италианския в кариерата си. За хора от по-малките населени места или желаещи поради други причини онлайн часове по италиански, преподаваме уроците и в този иновативен вариант.

Курсове по румънски език

Румънски език

Северната ни съседка е голям производител на стоки и услуги и интересът към тези уроци е все по-силен. Нашите занятия по румънски са предназначени за начинаещи и за напреднали. Могат да имат тематична насоченост според изискванията на обучаващия се, например туристическа, ресторантьорска, хотелиерска. Занятията са многокомпонентни и обхващат както устната, така и писмената част. В случай, че клоните към онлайн занятия, при подаване на заявка ще получите изчерпателна информация.

Курсове по турски език

Турски език

Най-голямата икономическа сила на границата на Европа и Азия е Турция. В България изучаването на турски е широко застъпено и във връзка с по-малките населени места, но употребата му при бизнес отношения с южната ни съседка е предимство за всеки. Нашите уроци са конструирани по модела на оригинални турски учебници. Ако решите да изберете онлайн обучението вместо изучаването на турски на място при нас, подсигурете предварително интернет връзка, слушалки и микрофон.

Курсове по гръцки език

Гръцки език

Най-предпочитаната туристическа дестинация за българите, с нарастваща популярност. Език с дълбоки корени и широка модерна употреба. Нашите уроци ще Ви подготвят, както за кратки отпуски в слънчева Гърция, така и за професионално използване на гръцки за бизнес или назначение в съседската ни държава. Предлагаме всички степени. Може да определите нивото си в първия учебен час, в случай че вече имате придобити познания. Изградили сме и онлайн платформа за обучаващи, които се насочват към този вид методика.

Курсове по холандски език

Нидерландски

Холандия е държавата на лалетата и вятърните мелници, но също и страна с развита образователна система и производител на върхови технологии в редица промишлености. За следване или работа в Холандия, ние имаме курсове по холандски с широка практическа насоченост и употреба. Не случайно много от нашите възпитаници заминават да учат за бакалавър или магистър в тази толкова интересна държава. Някои от тях продължават да учат в различни насоки и в дистанционните онлайн курсове на Давитоз.

Курсове по арабски език

Арабски език

Нашите уроци по арабски не предлагат само езиково обучение, а и запознаване с особеностите на арабския свят. Изучава се литературният арабски, който се използва като лингва франка и е официален език в арабските медии за масова комуникация. В неговите особености се навлиза плавно и постепенно, заради странната за нас българите писменост. Изучаването на арабски и в онлайн уроци е опция в много ситуации, напр. когато умеете да боравите с компютър и се чувствате уверени в онлайн средата.

Курсове по полски език

Полски език

В уроците по полски ние наблягаме на практическия подход. Работи се по модерни учебни системи с упражнения по слушане, четене, писане и говорене. Преподавателите ни имат богат опит в езиковата среда и се стремят да поднасят материала така, че да се усвоява от обучаващите се лесно и бързо. Полският макар и рядък език може да се премине и в онлайн занятия, които обезателно са лице в лице с преподаващия в предварително заявени дата и час.

Център Давитоз предлага курсове на всички нива, за различни възрастови групи, поставяйки акцент върху ползване на езика в активна работна среда и справянето с изпити. Работи се по модерна методика на обучение. За тази цел има подбрани учебници и помагала, отговарящи на спецификата на избрания вид тренинг. Например бизнес курсовете имат различна тематика на уроците в сравнение с тренинга по общ английски. Общото между двата вида занятия е, че се набляга много на говоренето и писането, защото те се овладяват по-бавно и повечето практика допринася за по-бързото развитие на обучаващия се. Голяма част от преподавателите ни са живели в чужбина или активно работят с чуждия език, така че освен педагогически подход те могат да предложат много полезни съвети за справяне с конкретни ситуации в комуникацията с чуждестранни партньори.

Заниманията са конструирани така, че един курс да обхваща материала за една степен, но за по-бързите ни възпитаници имаме опции за засилване на интензивността на преподаване, за да се избегне излишна загуба на време. Предлагаме пъстра палитра от езикови курсове, защото хората, които ни посещават, често имат интерес в изучаването на повече от един чужд език. Освен изброените курсове водим и обучения по още по-редки чужди езици. За повече информация може да разгледате страницата “Други езици”. При тях в материята се навлиза малко по-бавно и постепенно, за да се осигури възможност за овладяване на писането и четенето на писмености, различни от латинската и кирилицата. Това важи с най-голяма сила при азбуки с корени, различни от индоевропейските, като арабски и далекоизточни езици.

В курсовете за деца сме подбрали учебни програми, в които материалът е представен във формата на игри и забавни занимания като песни, стихотворения или кратки филмчета. Това е изключително първостепенно при запознаването на децата с чуждия език. От една страна този подход оставя в тях впечатлението, че ученето е нещо забавно, а от друга те попиват знанията и усвояват умения неусетно, което се доближава до реалното ежедневие при усвояването на чужди езици от деца в чужбина. По този начин децата проявяват по-голяма издръжливост при посещаването на уроците и най-важното не стигат до момент на отхвърляне и нежелание към уроците. Освен методиката на преподаване, при децата имаме и различна продължителност на един урок, което е съобразено с тяхната способност да останат спокойни на едно място и да се съсредоточат.

Първостепенен елемент от обучението в нашите езикови курсове е засягането на теми от различни области на езикознанието в рамките на един урок. Учебниците са така подбрани, че всеки урок да съдържа упражнения по правопис, правоговор, граматика, синтаксис и слушане с разбиране. Що се отнася до овладяването на произношението в по-ниските нива се набляга повече на правилното произнасяне на думите, а в по-високите вече става въпрос за бързина на говорене и използване на прийоми от разговорното ежедневие, за да се доближи речта най-много до оригинала. В една действителна ситуация в чужда страна това не само допринася за по-доброто разбиране със събеседниците, но също така и за по-добра социална интеграция. Такива на пръв поглед незначителни детайли са от изключително стойност при презентации пред по-голяма аудитория, където говорителят трябва да е самоуверен и речта да тече гладко и разбираемо.

Имаме голям опит с подготовката на абсолвенти за официални чуждоезикови изпити, като например IELTS, TOEFL, Test DaF, DELE, DELF, ТРКИ и други. Част от тези изпитни формати могат да бъдат полагани за всяко едно от нивата по Европейската референтна рамка, но при голяма част от тях е нужно курсистът да е достигнал определена степен, за да получи необходимата оценка. Като праг за явяване на такива изпити обикновено се поставя ниво В2, което предполага средно до много добро владеене на лексика и граматика. В тази връзка е основополагащо обучаващи се, които започват тренинг за избрания изпит, да имат покрито това ниво, не само защото подготовката ще премине по-гладко, но и защото резултатът в стресова изпитна ситуация често бива повлиян от опита на човек за боравене с езика. Въпросите в тестовете често се обработват в ограничен период от време. Затова и умения като бързо четене и обобщаване на съдържанието се оказват много по-важни, отколкото чистото знание. При записване е от съществено значение да имаме сигурни данни за езиковата степен на обучаващия се. Може да направите безплатни входящи тестове като влезете на конкретната страница за даденото обучение или като отидете на адресите на учебните ни бази.

За всички, които се намират далеч от нашите офиси в София, Пловдив, Варна и Бургас, но желаят да получат качествено обучение, предлагаме и онлайн курсове. Те са конципирани по същата логика като курсовете на място с преподаватели в жива онлайн връзка, защото най-важното в езиците е комуникацията, а тя се осъществява най-добре с реални хора. В нашите занимания на място, както и в нашето онлайн обучение компромис с качеството няма. Важно е да се отбележи, че онлайн обучението често се оказва и значително по-ефективно, тъй като предоставянето на допълнителни упражнения по теми, в които отделният курсист среща затруднения, е много по-бързо и лесно. Освен това достъпът до аудио-видео данни е почти безграничен. Например при тестове и изпити може да се направи ефективна тренировка посредством достъпните в мрежата материали, без да се губи време в копиране или принтиране.

България, София 1303,
ул. „Цар Симеон“ 200 (метро Опълченска)

02 995 03 41
0878 95 25 92 и във Viber

davitozcompany@yahoo.com

България, Пловдив 4000,
ул. „Булаир“ 30 (на гърба на РДНСК)

 0878 95 25 02 и във Viber

davitozcompany@yahoo.com

България, Варна 9000,
бул. „Владислав Варненчик“ 43 (с-у Образцов дом)

052 600 678
0878 952 570 и във Viber

 davitozcompany@yahoo.com

България, Бургас 8000,
ул. „Христо Ботев“ 21 (срещу ДНА)

 056 827 301
 0899 978 893 и във Viber

davitozcompany@yahoo.com

Scroll to Top