Как да учим английски думи с лекота

английски думи
Как да учим лесно думи на английски език?

Има много начини да се учат английски думи. Някои по-ефективни, други по-малко, но общото между всички тях е, че учащият се трябва да ги прави с удоволствие, за да покажат ефект. Полезното действие на ученето на широк спектър от думи се отплаща многократно, когато се стигне до активното използване на езика. По-архаичен метод, които вече почти не се практикува в чуждоезиковото обучение е писането на думите многократно.

Писане по (над) 10 пъти

Многократното изписване на думата е ефективно, но много трудоемко и с много нисък коефициент на удоволствие. Вероятността да задремеш над листа хартия е много голяма и времето за което ще приключиш е доста дълго. Този метод би могъл да се практикува от ученици, които така или иначе бързо губят концентрация, но за възрастни не се препоръчва, въпреки че в крайна сметка би дал добри резултати.
Картончета с дума и превод
Този метод също не е новост в ученето на английски. От едната страна на картончето е английската дума, от другата е българската и когато видиш едната, се опитваш да си спомниш превода и. По-ефективният вариант на метода е материалите за обучение да се изготвят от учащия се. Това разбира се е много трудоемко и поради това има вече подготвени комплекти, които се продават в книжарниците. Освен това има и такива софтуерни разработки за смартфони, които изцяло обезсмислят рязането и писането, но в следствие на това не винаги са толкова резултатни. Удоволствието при този метод е сравнително голямо, въпреки че бързо омръзва.

Учене на думи по теми

Този подход е широко застъпен в повечето методики за обучение по английски, като за децата има книжки с картинки, а за възрастните специализирани учебници, като например English Vocabulary in Use, който е помагало за учене на думи за различните нива. Този метод е значително по-забавен от първите два, затова може да бъде препоръчан както за деца, така и за възрастни. Освен на хартия, подобни упражнения могат да бъдат намерени и онлайн, което прави ученето интерактивно и увеличава фактора на удоволствие.

Вадене на думи от текстове

Този метод се препоръчва за средно напреднали и напреднали учащи се. По-трудоемкият вариант на тази методика е това да се прави изцяло на хартия. По-лесно, но и по-малко ефективно е на смартфона или компютъра, където няма да се налага преписване на думата за да се види нейното значение. Хубавото на този метод е, че думите не са извадени от контекст и заедно с тяхното значение се научава и тяхната употреба в свързаната английска реч.

Превод и писане на текстове

Това е най-ефективният и всеобхватен метод за учене на нови думи на английски. Думите задължително биват не само виждани, но и използвани в правилния им контекст. По този начин могат да бъдат учени и различни значения на една и съща дума според контекста в който тя бива употребявана. Много добре функционира превеждането на занимателни текстове в едната посока и обратното им превеждане след няколко дена до седмица, когато вече сме забравили думите. Това спомага за тяхното трайно затвърждаване. Много е подобно на съчиняването на собствени текстове, само че темите и конструкцията са предварително зададени и човек може да се концентрира изцяло върху спомена за отделните думи, които вече е виждал веднъж. Този метод може да се използва както от начинаещи, така и от напреднали и има висок фактор на удоволствие.

Това са само няколко от най-популярните методи за учене на думи на английски и трупане на богат речников състав. При всички положения заучаването на думи и изрази е добре да се прави систематизирано и в унисон с общ напредък в структурните особености на езика за да се избегне затвърждаването на граматически грешни изрази. За помощ в това начинание моля посетете нашата информационна страница.