Курсове по 3D Studio Max София, Пловдив, Варна и Бургас

3ds-max курсове

 

Уроци по 3D моделиране с 3ds Max

За желаещите да развият професионално ориентирана дейност в триизмерните компютърни разработки, ние организираме  курсове по 3ds Max с изразено практическа насоченост. Графичните цифрови технологии, които използваме в нашия модерен компютъризиран свят вървят все повече в посока триизмерна графика и анимация. Не случайно, за да се изработи проект, който да бъде принтиран на 3D принтер, самият проект също трябва да е триизмерен. Софтуерите на Autodesk са един от вариантите за изготвяне на на такъв тип задания. Затова и нуждата от курсове за 3D моделиране с 3D Studio Max расте. По-долу на страницата можете да намерите подробни информации за съдържанието, цените и практическото приложение на нашите курсове по 3ds Max.

За кого са предназначени нашите курсове по 3ds Max ?

Целта на нашите уроци по 3ds Max е да подготвят професионално курсистите за пълноценна работа със софтуера. Затова и те са удачни за специалисти от различни сфери на индустрията – от архитекти и разработчици на продукти до служители в рекламни агенции и създатели на 3D анимация и видео игри. Нашите курсове по 3ds Max градят умения за създаване на различни видове триизмерни обекти, като също така обръщат внимание на текстурата на повърхностите и осветлението на обектите. Квалификацията в курса има за цел да подготви разработчици, които в своята професионална дейност се нуждаят от създаване на реалистична визуализация на своите продуктови разработки, за да ги презентират пред клиента или пред бизнес партньори. За да получите пълна представа за предстоящата работа с 3ds Max, можете да разгледате конспекта на курса:

Модул I
1. Създаване и трансформиране на стандартни и разширени 3d обекти.
2. Създаване и трансформиране на 2d обекти.
3. Използване на основните координатни системи в 3D Studio Max.
4. Използване на редактируеми сплайни и мешове.
5. Прилагане на някой основни модификатори.
6. Създаване на съставни обекти посредством Boolean, Proboolean, Loft.
7. Прилагане на модификатори.
8. Импортиране и експортиране на файлове и обекти.

Модул II
1. Създаване и прилагане на текстурни карти към материали.
2. Създаване и прилагане на материали в 3D Studio Max.
3. Модификатори за работа с материали.
4. Работа с осветление.
5. Работа с камери.
6. Рендериране на сцената в 3D Studio Max.
7. Импортиране и експортиране рендер настройки на сцената.

Както се вижда от изложения учебен материал, основното приложение на софтуера е за създаване на виртуални пространства и предмети. Може да се променя осветеността на обектите, както и местоположението на осветителните тела, което спомага за това освен дизайнерски, проектите да се развият и технически. При ползване на допълнителните приложения към основното ядро, като например шампиона в рендирането V-Ray, може да се внесе движение и да се премине към анимиран образ на триизмерните обекти, което помага в разработката на продукти от промишления и инженерния дизайн. 3D дизайнът може ясно да покаже физическите измерения на обектите и тяхното отстояние в зависимост от други обекти в общото пространство. Това значително ще помогне на клиентите да видят и да коригират местоположенията на обектите въз основа на размерите им. Развитието на проекти по този начин позволява да се постигнат разнообразни цели като определяне на размерите на пространството, коригиране на проблеми с движението, промени на размерите на помещенията и т.н. Поради широката приложимост на софтуерния продукт, той е подходящ за редица области за професионална реализация, като:

  • архитектурни разработки
  • интериорен и мебелен дизайн
  • автомобилната промишленост
  • разработка на видео игри
  • продуктов и промишлен дизайн
  • филмови продукции

Къде се провеждат курсовете по 3ds Max ?

онлайн курсове

Курсове по 3ds Max онлайн

Много наши курсисти се възползват от обучението ни в 3ds Max курсове онлайн, поради това че ефективността им е на същото ниво както и в конвенционалното обучение, но се икономисва време както в път, така и в получаването на допълнителни материали за обучение и упражнения към стандартно заложените в курса. В нашите онлайн курсове по 3d Studio Max се работи с преподаватели на живо, които чрез споделяне на екрана могат да покажат всичко нужно за овладяването на програмата. За записване за онлайн курс, моля свържете се с представител на Давитоз в или в близост до Вашия град, за да задвижи процеса на регистрация.
За провеждане на обучението онлайн е желателно да имате слушалки с микрофон. Важно е да имате оборудван компютър с инсталирана версия на програмата, който да е свързан с интернет. Системните изисквания за функциониране на продукта са многоядрен процесор с поне 4 гигабайта оперативна памет, като препоръчително е да са повече. Програмата може да се инсталира само под операционна система Windows.

На място в учебните ни школи

Курсове по 3ds Max в София

Центърът ни в София разполага с материална база и опитни инструктори, които преподават както в груповото, така и в индивидуалното обучение за работа със софтуерния продукт. Групите са малки, за да има възможност всеки участник да получи нужното внимание. Индивидуалните занимания са предпочитани от участници, които имат точно определени цели за своето обучение и искат да се наблегне на опред тип обекти. За записване за 3ds Max курсове в София, моля да се консултирате с нашия офис по телефона или скайп.

Курсове по 3ds Max във Варна

Тренинг сесиите във Варна подхождат както към служители на инженерингови отдели, така и към хора, които си търсят работа по специалността. Нашите 3ds Max курсове във Варна се водят предимно от университетски преподаватели и специалисти по архитектура. Залите ни са оборудвани с необходимата за курса техника. За повече информация относно начални и крайни дати и възможности за вписване в курсовете, можете да потърсите локацията ни на на бул. Вл. Варненчик 43.

Курсове по 3ds Max в Бургас

Нашият 3D тренинг се осъществява в стаи, оборудвани с компютри в близост до площад “Тройката” в центъра. За подготовката на курсисти в нашите 3ds Max курсове в Бургас се грижи екип от професионалисти. Те обясняват подробно всички менюта в програмата, както и изграждането на сцени и разположението на предметите в пространството. Курсистите след това имат възможност лично да изпробват наученото и да създадат триизмерни обекти. Нашите офис мениджъри с удоволствие ще Ви ориентират за възможностите за започване на обучение, затова не се колебайте да направите обаждане.

Курсове по 3ds Max в Пловдив

Търсенето на специалисти по 3D визуализация и проектиране в Пловдив е голямо поради напредналата индустриализация на града. В нашата база в близост до университетските комплекси ние подготвяме нашите курсисти за работа със софтуера и за практическо приложение на знанията в желаната индустрия. За да получите конкретна представа за възможностите за започване и завършване на Вашето обучение, моля свържете се с нашия Пловдивски офис или ни посетете на посочения адрес.

Какви са цените на 3ds max курсовете?

По-долу ще намерите актуалните ни цени на курсове по 3ds Max. Те важат за посещение на всеки един от модулите, което не изключва възможността материалът да бъде предаден в рамките на един курс, стига курсистът да е в състояние да обработи цялата информация наведнъж.
– групов тренинг: 376 лв./модул
– индивидуален тренинг: 428 лв./модул
– При записване на курсисти, които са приятели или роднини, курсът може да се проведе на цената на групов тренинг, но по индивидуален, подходящ за курсистите график.
– Явяване само на изпит и получаване на сертификат: 241 лв.

Курсове по уеб дизайн

Кога се заплаща таксата за курса?

Вноската на таксата за курса трябва да бъде направена при записване на обучението. Това обичайно се случва в нашите офиси в градовете с наши представителства или чрез банков превод.

Каква е организацията на обучението?

Курсовете могат да бъдат дневни или вечерни, според възможностите на курсиста. Също така курсът може да се състои в събота и неделя, ако работното време на курсиста не позволява посещения в работните дни от седмицата. В присъствен вид срещите се осъществяват в зали на локациите ни по градове, където има цифрова техника с качени учебни версии на софтуера. По желание на участниците могат да ползват собствени преносими устройства. С цел по-голяма ефективност на заниманията се препоръчва у дома участниците в курса да разполагат с подходяща машина и инсталирана програма за упражнения и домашни.
Груповите курсове се провеждат по точките от конспекта, изложен по-горе на страницата. Те се състоят в предварително уговорени дни и часове, които не търпят промяна, поради участието на повече курсисти и съгласуването на срещите между хората. индивидуалното обучение е по-гъвкаво както по отношение на посещенията, така и по темите в курса на обучение. По желание на курсиста и съобразявайки се с неговото ниво на владеене на софтуера, могат да бъдат включени допълнителни теми.

Каква е продължителността на курса по 3ds Max?

Груповите курсове по програмата са с продължителност 5 седмици с посещения 2 пъти по 3 учебни часа на седмица.
Индивидуалният тренинг е с продължителност и интензивност по уговорка. При ежедневни посещения времетраенето на курса може да бъде сведено до седмица и половина.

Кога има стартиращи курсове по 3ds Max?

Груповото обучение стартира два пъти месечно – в началото и в средата на месеца, а индивидуалните занимания в максимално кратък срок, обикновено до няколко дни след записването.

Какво представлява изпита по програмата в края на курса?

Изпитът обикновено се изразява в изпълнението на практическо задание или завършването на вече започнат в рамките на курса проект. По време на изпита, курсистите трябва да покажат, че познават и владеят всичкия нужен за изпълнението на заданието инструментариум. Нужно е да се демонстрира свободно боравене с интерфейса и навигацията на продукта, умение да се генерират и манипулират смислени предмети, да се управляват модификаторите, да се групират елементи в едно, да се селекционират равнища и да се работи със слоеве, да се настройват осветлението и материите, да се достига до фотореалистично изображение на вещи и вътрешни пространства, да се рендват неподвижни или анимирани сцени.

математика за изпит

Ще получа ли сертификат за работа с 3ds Max ?

Всеки участник, който успешно приключва курс по 3D Studio Max в Давитоз, получава сертификат за преминатите теми, който удостоверява неговите знания и умения. Тези, които вече са работили и са “на ти” със софтуера, могат да изберат опцията да се явят само на изпит и да получат сертификат за знанията. Сертификатът може да се използва при кандидатстване за обявени позиции, изискващи триизмерно моделиране, но също и когато се работи самостоятелно по задания към проекти. В тази връзка е желателно по време на курса да се работи по възможно най-голям брой задания в къщи и да се иска оценката и съвета на преподавателите за изчистване на проблемните точки. Усилената работа и натрупването на най-много практически опит с различни по вид и сложност задачи дава нужната самоувереност в последствие при търсенето на работно място и предлагане на услуги като самонает разработчик. Същността на работата позволява тя да бъде извършвана от вкъщи и да се взема участие в международни проекти, без да е наложително да се живее в чужбина.

Може ли софтуерът да се използва за 3D принтиране?

Фирмата производител на програмата 3D Studio Max също така участва в разработката на продукти за триизмерно принтиране чрез използване на принтери с дюзи за принтиране чрез наслояване. Сред продуктите, пригодени за целта, компанията Autodesk включва и програмата 3D Max, но също така прави разработки и на други програми за изграждане на 3D образи, като например Maya, или предоставя за ползване и доразработка софтуери с отворен код като например Esher или Ember, които позволяват интегриране на проекти от 3D Max или създаване на такива директно в интерфейса на тези софтуерни разработки. При всички положенията софтуерът, който се използва за конкретен принтер зависи от вида и конфигурацията на самия принтер, но общото мнение е, че 3D Studio Max е един от най-интуитивно разработените и удобен за ползване софтуерни продукти за 3D принтиране. За целта се прави експорт на конкретния проект към STL файл, като е важно да се зададат мерните единици, които определят големината на обекта. В програмата има интегриран модификатор за проверка на проекта преди експорт, наречен STL Check. Препоръчително е да се изчистят неизправностите, които дава тази проверка преди да се извърши окончателно експортиране на файла.

На какво да се запиша – 3D Studio Max или AutoCAD 3D?

Отговорът на този въпрос се крие в крайния резултат, който иска да постигне дизайнерът. AutoCAD по начало е софтуер за 2D чертане и в последващите си версии започна да бъде модифициран за генериране на 3D изображения на чертежите. За да го използват успешно, курсистите би трябвало да имат предварителни знания по техническо чертане и инженерен дизайн. 3D Max по начало е замислен за художествена изява, предимно създаване на триизмерни образи и генериране на анимация и движение. В него могат да се залагат точни размери на геометричните фигури и съответно да се достигне до прецизен конструктивен чертеж, но това усложнява изграждането на образите и сцените. Силата му е много повече в пресъздаването на материалите на предметите, текстурата на повърхностите и светлосенките, които след това карат изображенията буквално да оживяват. От дизайнерска и инженерна гледна точка Аутокад е по-точен и пригоден за разработка на продукти, докато за презентирането на готовите проекти е удачно да се използва 3Д Студио Макс, който грабва окото и предизвиква реалистично възприятие на образите.