Курсове с ваучери по езици и професии

Kурсове по европейски програми в София, Варна и Бургас

Обучение с ваучери от Агенция по заетостта

Възползвайте се от възможността да се обучавате срещу ваучери в образователен център Давитоз.

Ние от самото начало на програмата успешно провеждаме курсове на място в Бургас, Варна и София, както и онлайн обучение в цялата страна.

Проект „Ваучери за заети лица“:

Имате право на две обучения:

  1. Ключова компетентност – чужд език или дигитална компетенция и
  2. Професионално обучение.

За да получите ваучер за курс е необходимо:

  1. Да отговаряте на следните условия:

– да сте работещ на трудов договор в предприятия извън държавната администрация;

– да имате средна или по-ниска степен на образование. За съжаление не се допускат висшисти;

– Ако сте се обучили по схемите Аз мога или Аз мога повече, може да надградите следващи нива, като изберете същия език, да изберете друг език и/или друга специалност;

– да можете да посещавате курса. За разлика от предходните програми занятията са само присъствени. Не се допускат онлайн обучения.

  1. Да изберете обучение от сайта на Агенция по заетостта.
  2. Да попълните по електронен път заявление за участие, публикувано на страницата на Агенция по заетостта. Онлайн документът може да се попълва само в работното време на агенцията между 8.30 ч. и 17.00 ч. В случай че предпочитате, можете да подадете заявката на хартиен носител в Бюрото по труда. Към заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст „Вярно с оригинала“ и подпис на лицето:

– копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина, трябва да бъдат преведени и легализирани;

– копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

Когато заявлението се подава по електронен път, заверените копия на документите се прикачват към него.

  1. След като сте одобрени, предоставяте на обучаващата организация Уведомлението, издадено Ви от Бюрото по труда, за да бъдете включени в група за съответния курс. Ваучерът ще Ви бъде издаден 7 дни преди началото на курса.

Ние Ви предлагаме:

– Езиково обучение по английски, немски, руски, испански, френски и италиански; Онлайн курсове;

– Компютърни курсове;

– Курсове по професии: тук.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на посочените по-долу данни за контакти 🙂