Курс армировка и бетон София, Пловдив, Варна и Бургас

Специалност АРМИРОВКА И БЕТОН

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

Курсове за армировка и бетон

Знания и умения по специалност АРМИРОВKA И БЕТОН

Курсът обхваща следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място
  2. Технология на специалността

2.1 Стоманобетонни конструкции. Взаимодействие между бетона и стоманата

2.2 Армировъчни работи – общи сведения, работа с армировъчни планове

2.3 Технология на армировъчните работи

2.4 Правила и особености при армиране на конструктивни елементи

2.5 Армиране на конструктивни елементи

2.6 Полагане на армировката в кофража

2.7 Организиране на армировъчните работи: приемане и измерване на армировъчните работи. Норми и допуски

2.8 Технология на бетоновите работи

2.9 Уплътняване на бетонна смес. Грижи за бетона след полагането му

2.10 Измерване и приемане на бетоновите работи

  1. Производствена практика

Организация на обучението

Център Давитоз е международно лицензиран за провеждане на обучение по специалност АРМИРОВКА И БЕТОН.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение

Има 2 вида курсове – едномесечни и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за завършено обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност АРМИРОВКА И БЕТОН. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по специалност АРМИРОВКА И БЕТОН за получаване на удостоверение за завършено обучение може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.