Курсове асансьорна техника София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за асансьорна техника

Курсове за електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника в София, Пловдив Варна и Бургас

Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

Център Давитоз провежда лицензирано обучение по специалност Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника в градовете София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Професионалното обучение се води от специалисти и завършва с изпит и издаване на сертификат за квалификация.

Знания и умения в квалификационния курс

Професионалният курс за подемна и асансьорна техника предлага следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд.
  2. Електротехнически материали.
  3. Измерване на електрически и неелектрически величини. Електрически схеми и чертежи.
  4. Електрически машини, трансформатори и преобразуватели.
  5. Работа с инструменти. Влияние на околната среда.
  6. Електрозадвижване.
  7. Електротехника и електроника.
  8. Материалознание и машинни елементи.
  9. Технология на специалността.
  10. Монтаж, ремонт и сервиз.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна форма на обучение. Обучението се провежда в присъствена форма в учебните бази на центъра в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Има 3 вида курсове – едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

Едномесечният курс е със занятия 4 пъти седмично по 6 учебни часа. Двумесечните занятия се провеждат 2 пъти седмично по 6 учебни часа. Индивидуалните часове са по уговорка.

Цени на курсовете

– при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

За желаещи, които не са посещавали курсове в Давитоз и искат да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на лицензирано удостоверение е 358 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ за завършен курс е безплатно.

Изпит

Изпитните въпроси обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече професионален опит се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за завършена специалност Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит по специалност Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Пловдив, Бургас и Варна.