Курс автобояджия София, Пловдив, Варна, Бургас

Специалност АВТОБОЯДЖИЙСТВО

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

Курсове за автобояджия

Знания и умения по специалност АВТОБОЯДЖИЙСТВО

Курсът обхваща следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд.
  2. Материалознание.
  3. Устройство на моторното превозно средство.
  4. Техника и технологии в автобояджийството.

4.1 Бояджийски материали – видове, свойства.

4.2. Инструменти и машини за бояджийските работи на автомобила. Начин за поддържане на инструментите и работа с тях.

4.3. Изисквания, на които трябва да отговарят автомобилните бои. Видове. Начин за нанасяне.

4.4. Стареене на автомобилните бои. Причини.

4.5. Основи на цветознанието, цветове, съчетание и въздействие.

4.6. Подготовка на повърхностите за боядисване, грундиране, шлифоване.

4.7. Видове автомобилни бои. Подготовка на разтворите за боядисване.

4.8. Разтворители – видове, начин на използване.

4.9. Технология на изпълнението на автобояджийските работи с различните видове бои.

4.10. Нови технологии при приготвянето на различните видове бои, компютърно определяне на цветовете.

4.11. Правила и съставки за отстраняване на петна, ръжда и други по стари и нови повърхности на автомобилите.

4.12. Опазване на околната среда и административно наказателни мерки при замърсяването и.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност АВТОБОЯДЖИЙСТВО. Занятията са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение

Има 3 вида курсове – едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 358 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност АВТОБОЯДЖИЙСТВО. При необходимост документът се издава на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в център Давитоз по АВТОБОЯДЖИЙСТВО може да се яви всеки желаещ. Изпитът обхваща материал по теория и практика на професията. При необходимост документът за квалификация се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.