Курс автотенекеджия София, Пловдив, Варна, Бургас

Специалност АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСТВО

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

Курсове за автотенекеджия

Знания и умения по специалност АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСТВО

Курсът обхваща следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд.
  2. Материалознание.
  3. Устройство на моторното превозно средство.
  4. Техника и технологии в автотенекеджийството с часове с подчертана практическа насоченост.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСТВО. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение

Има 3 вида курсове – едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 358 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСТВО. При необходимост документът се издава на английски или немски. Може да се извърши и заверка сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в център Давитоз по АВТОТЕНЕКЕДЖИЙСТВО за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.