Курсове за барман в София, Варна и Бургас

Курсове за барман

Професионално обучение за барман в София, Варна и Бургас

Център Давитоз организира лицензирани курсове по професия барман в София, Варна и Бургас. Завършилите професионално обучение получават удостоверение за барманска квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални бармани с дългогодишен стаж по специалността.

Знания и умения в квалификационния курс

Професионалното обучение за барман обхваща следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд
  2. Хигиена на хранене и хранително законодателство
  3. Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение
  4. Технология на кулинарната продукция
  5. Сервиране и барманство

5.1. Класификация, характеристика и категоризация на ЗХР. Кадрово осигуряване на ресторантьорството като част от туристическата индустрия. Законова уредба в туризма

5.2. Обзавеждане и художествено оформяне на търговската зала. Подреждане на обзавеждането и подготовка на търговската зала за работа

5.3. Средства за работа, използвани в търговската зала на ЗХР

5.4. Организация на обслужването в търговската зала. Характеристика и основни изисквания към бармана

5.5. Изискване, правила и схеми при сервиране на напитки, включително при сервиране на високоалкохолни напитки

5.6. Сервиране на вина

5.7. Сервиране на пиво. Сервиране на безалкохолни напитки

5.8. Сервиране на топли напитки

5.9. Сервиране на смесени напитки. Поднасяне на тютюневи изделия

5.10. Организация и функциониране на бара. Класификация и характеристика на баровете. Обзавеждане на баровете с мебели, машини и съоръжения. Съдове, сервизи и прибори на бара

5.11. Персонал на бара. Принадлежности на професионалния барман. Лични качества и поведение. Работно облекло

5.12. Подготовка на персонала и бара за работа. Посрещане и настаняване на гостите. Бар-карта – изисквания при оформяне, поднасяне. Приемане на поръчките и подготовка за изпълнение. Изготвяне и представяне на сметки за плащане

5.13. Класификация и характеристика на смесените напитки (коктейли). Рецептология

5.14. Приготвяне и сервиране на смесени напитки – основни методики за смесване. Други елементи на технологичния процес

5.15. Коктейли, които се приготвят в чашата на клиента – коктейли хайбол (висока чаша), смесени напитки със сокове, алкохолни напитки върху лед, горещи смесени напитки с кафе

5.16. Коктейли, които се приготвят в чаша за смесване – чрез разбъркване

5.17. Коктейли, които се приготвят с шейкър, миксер, блендер

  1. Производствена практика

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на професионално обучение по професия БАРМАН. Нашите курсове са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни. По професията можете да се обучавате в София, Варна и Бургас. Груповите курсове стартират в началото и края на всеки месец, а индивидуалното обучение в още по-кратки срокове.

Има 2 вида курсове – едномесечни и индивидуално обучение. И двата вида са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали бармани, тъй като съдържат както знания и умения по теория, така и по практика.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение за барман: по уговорка

Цени

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове за барман в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече опит като бармани се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия БАРМАН. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит по професия барман в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Бургас и Варна.