Курсове за бояджия в София, Пловдив, Варна и Бургас

Специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация.

Курсове за бояджия

Знания и умения по специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

Курсът обхваща следните знания и умения:

1. Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място.

2. Организация на трудовия процес.

3. Инсталации в сгради.

4. Технология на строителството.

5. Технология на специалността.

5.1. Характеристика на довършителните работи.

5.2. Общи понятия за цветовете.

5.3. Класификация на бояджийските материали и състави. Видове бояджийски материали.

5.4. Машини, механизирани инструменти и инвентарни средства, използвани при бояджийските работи.

5.5. Подготовка и обработка на повърхностите за боядисване.

5.6. Бояджийски работи с водоразтворими бояджийски състави.

5.7. Бояджийски работи с блажни бои.

5.8. Тапетни работи.

6. Производствена практика.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение

Има 2 вида курсове – едномесечни и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– за курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски език. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в център Давитоз по специалност БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ за получаване на удостоверение за квали­фикация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.