Курс брокер на имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за брокер на недвижими имоти

Обучение за брокер на недвижими имоти

Център Давитоз провежда лицензирани курсове за брокер на недвижими имоти в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Професионалното обучение се води от професионални брокери и завършва с изпит и издаване на сертификат за квалификация.

Знания и умения в квалификационния курс

Професионалното обучение съдържа следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд.
  2. Търговско и вещно право.
  3. Организация на брокерската дейност.

3.1. Видове недвижими имоти.

3.2. Видове вещни права върху имоти.

3.3. Видове тежести върху недвижими имоти.

3.4. Професия брокер, агент недвижими имоти.

3.5. Класификатор на имоти. Работа с клиенти. Договори. Договор за покупко-продажба на недвижим имот, особености и специфични клаузи.

3.6. Сделките за недвижими имоти. Етапи на сделката по придобиване на недвижим имот. Видове сделки.

3.7. Основни средства за печатна реклама на имоти.

3.8. Сегментиране на пазара на жилища в България.

3.9. Ценообразуване при недвижимите имоти и инвестиционна стойност.

3.10. Придобиване на недвижим имот чрез кредит. Видове кредитиращи институции.

  1. Практически занятия по организация на брокерската дейност и бизнес комуникации.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение за БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра в София, Пловдив, Варна и Бургас. Курсовете в задочна и онлайн форма са достъпни в цялата страна.

Има 2 вида курсове – едномесечни и индивидуално обучение.

Разпределение на занятията

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени на курсовете

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курс в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и да положат изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ за завършен курс е безплатно.

Изпит

Изпитните въпроси обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече опит като брокери на имоти се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за професия БРОКЕР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за брокер на имоти в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Пловдив, Бургас и Варна.