Курсове за DSH в София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за DSH в София, Варна и Бургас

Курсове по немски език за подготовка за DSH

Център Давитоз в София, Варна, Бургас и Пловдив провежда подготовка за изпита DSH. На тази страница може да намерите информация относно изпита по немски DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang), както и относно подготовката на курсистите за него в образователен център Давитоз. Нашата цел е да отговорим на Вашите въпроси.

Какво означава DSH и за какво може да се използва сертификатът?

Преводът на съкращението е „Изпит по немски език за прием в университет“. Този изпит е предвиден за бъдещи студенти, чиито курсове на обучение ще включват лекции на немски език. Изпитът DSH тества езиковите способности на кандидатите и тяхната готовност за успешна академична дейност.

На какво ниво е изпитът DSH?

Изпитът обхваща оценки от 1 до 3, като най-високата е 3. Оценките отговарят на следната схема в съответствие с нивата от Европейската езикова рамка:

DSH 1 (≥57% верни отговори): Ниво B2

DSH 2 (≥67% верни отговори): Ниво C1

DSH 3 (≥82% верни отговори): Ниво C2

Какви умения тества изпитът DSH?

Тестът се състои от писмена и устна част. Писмената част съдържа следните 4 компонента:

  1. слушане с разбиране на академичен текст, свързан с лекции и упражнения в университета. Задачата е да се отговорят въпроси към текста и да се предаде съдържание или обобщение на прочетеното.
  2. четене с разбиране на академичен текст с въпроси към текста;
  3. писане на съчинение по зададена тема;
  4. граматична част.

За да се премине към устната задача на изпита е нужна минимална оценка DSH 2 на писмената част.

В устната част кандидатът провежда разговор с няколко изпитващи на избрани от тях теми. За издържане на устния изпит е нужен минимален резултат DSH 1.

Как да се подготвя за DSH?

Център Давитоз провежда висококачествена подготовка по немски език както в групови курсове, така и в индивидуални уроци, съобразени с нивото и свободно време на курсиста. За проверка на нивото, може да направите входящ тест в офисите на Давитоз в София, Пловдив, Варна (Зимно кино Тракия) и Бургас (център) или онлайн на www.davitozonline.com. Според входящия тест може да решите, дали да посещавате предварителни курсове по немски или да се запишете директно за подготовка за DSH. Подготовката за DSH в Давитоз набляга на местата, които са трудни за курсиста. Развиваме всяко едно умение – за слушане, говорене, четене и писане, за да издържите изпита с отлични резултати. Работим с оригинални материали за подготовка. Информацията относно продължителността и цените на курсове ще намерите на www.davitoz.org.

Курсове за DSH

Колко време ми е нужно за подготовка за DSH?

Времето за подготовка зависи от нивото на немски език, което имате. След като направите входящ тест по немски, в Давитоз можем да кажем дали са необходими седмици или месеци. Най-краткият период, който препоръчваме при наличие на добри познания по езика, е четири седмици.

Къде мога да направя примерен тест за DSH?

Примерен тест за DSH може да изтеглите от тук.

Къде мога да се явя на изпита DSH?

Изпитът DSH се провежда в университетите в Германия. DSH за България се провежда от преподаватели от катедрата по Западни езици към факултета по Класически и нови филологии на Софийския университет и представители на университета в Мюнстер.

При допълнителни въпроси може да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на посочените по-долу данни за контакти 🙂