Курсове за DSH в София, Варна и Бургас

Курсове за DSH в София, Варна и Бургас

Курсове по немски език за подготовка за DSH

Център Давитоз София, Варна и Бургас провежда подготовка за изпита DSH. На тази страница можете да намерите информация относно изпита по немски DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang), както и относно подготовката на курсистите за него в образователен център Давитоз. Нашата цел е да отговорим на Вашите въпроси.

Какво означава DSH и за какво може да се използва сертификатът?

Преводът на съкращението е „Изпит по немски език за прием в университет“. Този изпит е предвиден за бъдещи студенти, чиито курсове на обучение ще включват лекции на немски език. Изпитът DSH тества езиковите способности на кандидатите и тяхната готовност за успешна академична дейност.

На какво ниво е изпитът DSH?

Изпитът обхваща оценки от 1 до 3, като най-високата е 3. Оценките отговарят на следната схема в съответствие с нивата от Европейската езикова рамка:

DSH 1 (≥57% верни отговори): Ниво B2

DSH 2 (≥67% верни отговори): Ниво C1

DSH 3 (≥82% верни отговори): Ниво C2

Какви умения тества изпитът DSH?

Тестът се състои от писмена и устна част. Писмената част съдържа следните 4 компонента:

  1. слушане с разбиране на академичен текст, свързан с лекции и упражнения в университета. Задачата е да се отговорят въпроси към текста и да се предаде съдържание или обобщение на прочетеното.
  2. четене с разбиране на академичен текст с въпроси към текста.
  3. писане на съчинение по зададена тема.
  4. граматична част.

За да се премине към устната задача на изпита е нужна минимална оценка DSH 2 на писмената част.

В устната част кандидатът провежда разговор с няколко изпитващи на избрани от тях теми. За издържане на устния изпит е нужен минимален резултат DSH 1.

Как да се подготвя за DSH?

Център Давитоз провежда висококачествена подготовка по немски език както в групови курсове, така и в индивидуални уроци, съобразени с нивото и свободно време на курсиста. За проверка на нивото, можете да направите входящ тест в офисите на Давитоз в София, Варна и Бургас или онлайн на www.davitozonline.com. Според входящия тест можете да решите, дали да посещавате предварителни курсове по немски или да се запишете директно за подготовка за DSH. Подготовката за DSH в Давитоз набляга на местата, които са трудни за курсиста. Развиваме всяко едно умение – за слушане, говорене, четене и писане, за да издържите изпита с отлични резултати. Работим с оригинални материали за подготовка. Информацията относно продължителността и цените на курсове ще намерите на www.davitoz.org.

Курсове за DSH

Колко време ми е нужно за подготовка за DSH?

Времето за подготовка зависи от нивото на немски език, което имате. След като направите входящ тест по немски, в Давитоз можем да кажем дали са необходими седмици или месеци. Най-краткият период, който препоръчваме при наличие на добри познания по езика, е четири седмици.

Къде мога да направя примерен тест за DSH?

Примерен тест за DSH можете да изтеглите от тук.

Каква е цената за явяване на изпита DSH?

Цената на изпита зависи от мястото, на което се провежда. Според университета, в който кандидатствате, таксата варира между 40 и 150 Евро.

Къде мога да се явя на изпита DSH?

Изпитът DSH се провежда в университетите в Германия. DSH за България се провежда от преподаватели от катедрата по Западни езици към факултета по Класически и нови филологии на Софийския университет и представители на университета в Мюнстер.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на посочените по-долу данни за контакти 🙂