Курс за екскурзовод в София, Пловдив, Варна, Бургас

Курсове за екскурзовод

Курсове за професия екскурзовод

Център Давитоз провежда лицензирани курсове по екскурзоводство в Пловдив, София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални екскурзоводи с дългогодишен стаж по специалността.

Знания и умения по професия „екскурзовод“

Нашите курсове за екскурзоводи са с подчертано практическа насоченост и обхващат следните знания и умения:

  1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
  2. ОСНОВИ НА ТУРИЗМА. НОРМАТИВНА УРЕДБА В ТУРИЗМА
  3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗВОДСТВОТО

3.1 Същностна характеристика на екскурзоводството. Професионален и личностен профил на екскурзовода

3.2 Туристическо райониране

3.3 Национално културно-историческо наследство, бит и етнография

3.4 Методи и техники за комуникация и общуване в туризма. Обслужване

3.5 Екскурзоводска анимация

3.6 Технология и организация на туристическия трансфер

3.7 Организиране и екскурзоводско обслужване на туристически екскурзии в страната

3.8 Организиране и екскурзоводско обслужване на туристически екскурзии в чужбина

3.9 Организиране и провеждане на развлекателни туристически мероприятия в туристическия обект

3.10 Организация на екскурзоводското обслужване на туристите в местата за настаняване

3.11 Организация на екскурзоводското обслужване на туристите в заведенията за хранене и развлечения

3.12 Охранителни мерки и безопасност на туристите

  1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на професионално обучение по професия ЕКСКУРЗОВОД. Нашите курсове са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна и онлайн форма. Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна. Курсовете стартират два пъти месечно, а индивидуалните занятия в още по-кратки срокове.

Срок на обучение

Има 4 вида продължителност на обучението – едномесечно, двумесечно, индивидуално и двудневно. Във всеки от вариантите бъдещите екскурзоводи имат възможност да получат както теоретични, така и практически знания и умения по специалността.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечни курсове: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка с преподавателя

– двудневни занятия: по 8 учебни часа на ден

Курсове за екскурзовод в София, Варна и Бургас

Цени за професионално обучение

– групово обучение 878 лв. с 2 вноски по 439 лв., 814 лв. при плащане с една вноска

– индивидуално обучение 978 лв. с 2 вноски по 489 лв., 878 лв. при плащане с една вноска

– двудневни занятия 569 лв.

– явяване на изпит по чужд език за екскурзоводи на ниво С1 за придобиване на право за работа с чужд език: според езика 196 до 337 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на сертификат са безплатни.

Изпит по екскурзоводство

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на екскурзоводското обслужване.

Сертификат за завършено обучение

След полагане на изпитите се издава удостоверение за квалификация за професия ЕКСКУРЗОВОД. При необходимост може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща. За лицата, които упражняват екскурзоводска дейност като наети служители в музеи, художествени галерии, защитени природни обекти, археологически обекти и разкопки, планинските водачи и гидовете за пешеходен туризъм в пещери, при гмуркане, лов и риболов НЕ се изисква извън удостоверението за квалификация допълнителен документ за упражняване на професията. За всички други е нужна идентификационна карта за правоспособност, като изпитът за правоспособност се провежда два пъти годишно в София в Министерството на туризма.

Център Давитоз извършва подготовка за явяване на изпита за правоспособност и провежда изпита по език за ниво С1, за да може да работите като екскурзовод с чужд език. Подготовката за изпита завършва с удостоверение като до участие в нея се допускат хора със завършено висше образование по специалност от професионални направления „История и археология“, „Религия и теология“, „Социология, антропология и науки за културата“, както и „Туризъм“. В случай че нямате завършено висше образование по посочените професионални направления, провеждаме подготовка, но не получавате документ за явяване на изпита за правоспособност.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за екскурзовод в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в Пловдив, София, Бургас и Варна.