Курсове за екскурзовод в София, Варна и Бургас

Курсове за екскурзовод

Курсове за професия екскурзовод

Център Давитоз провежда лицензирани курсове по екскурзоводство в София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални екскурзоводи с дългогодишен стаж по специалността.

Знания и умения по професия „екскурзовод“

Нашите курсове за екскурзоводи са с подчертано практическа насоченост и обхващат следните знания и умения:

  1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
  2. ОСНОВИ НА ТУРИЗМА. НОРМАТИВНА УРЕДБА В ТУРИЗМА
  3. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСКУРЗВОДСТВОТО

3.1 Същностна характеристика на екскурзоводството. Професионален и личностен профил на екскурзовода

3.2 Туристическо райониране

3.3 Национално културно-историческо наследство, бит и етнография

3.4 Методи и техники за комуникация и общуване в туризма. Обслужване

3.5 Екскурзоводска анимация

3.6 Технология и организация на туристическия трансфер

3.7 Организиране и екскурзоводско обслужване на туристически екскурзии в страната

3.8 Организиране и екскурзоводско обслужване на туристически екскурзии в чужбина

3.9 Организиране и провеждане на развлекателни туристически мероприятия в туристическия обект

3.10 Организация на екскурзоводското обслужване на туристите в местата за настаняване

3.11 Организация на екскурзоводското обслужване на туристите в заведенията за хранене и развлечения

3.12 Охранителни мерки и безопасност на туристите

  1. УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛНОСТТА

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на професионално обучение по професия ЕКСКУРЗОВОД. Нашите курсове са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма. Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна. Курсовете стартират два пъти месечно, а индивидуалното обучение в още по-кратки срокове.

Срок на обучение

Има 3 вида продължителност на обучението – едномесечно, двумесечно и индивидуално. Във всеки от вариантите бъдещите екскурзоводи имат възможност да получат както теоретични, така и практически знания и умения по специалността.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечни курсове: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка с преподавателя

Курсове за екскурзовод в София, Варна и Бургас

Цени за професионално обучение

– групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв при плащане с една вноска

– индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв при плащане с една вноска

– задочно и онлайн обучение 474 лв/съкратен курс, 648 лв/пълен курс

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат е 358 лв.

– явяване на изпит по чужд език за екскурзоводи на ниво С1 за придобиване на право за работа с чужд език: според езика 168 до 229 лв

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на сертификат са безплатни.

Изпит по екскурзоводство

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на екскурзоводското обслужване. За тези, който имат предварителни познания и практически умения по специалността, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение

Удостоверение за квалификация за професия ЕКСКУРЗОВОД. При необходимост може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща. За лицата, които упражняват екскурзоводска дейност като наети служители в музеи, художествени галерии, защитени природни обекти, археологически обекти и разкопки, планинските водачи и гидовете за пешеходен туризъм в пещери, при гмуркане, лов и риболов НЕ се изисква извън удостоверението за квалификация допълнителен документ за упражняване на професията. За всички други е нужна идентификационна карта за правоспособност, като изпитът за правоспособност се провежда два пъти годишно в София в Министерството на туризма.

Център Давитоз извършва подготовка за явяване на изпита за правоспособност и провежда изпита по език за ниво С1, за да може да работите като екскурзовод с чужд език. Провеждаме подготовка за изпита, която завършва с удостоверение. До подготовката се допускат хора със завършено висше образование по специалност от професионални направления „История и археология“, „Религия и теология“, „Социология, антропология и науки за културата“, както и „Туризъм“. В случай че нямате завършено висше образование по посочените професионални направления, провеждаме подготовка, но не получавате документ за яваване на изпита за правоспособност.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за екскурзовод в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Бургас и Варна.