Курсове за електротехник в София, Пловдив, Варна и Бургас

Специалност ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Квалификационен курс с придобиване на удостоверение за завършено обучение.

Курсове за електротехник

Знания и умения по специалност ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

В курса се избира една от двете професии, според желанието на курсиста – електротехник или електромонтьор. Спрямо избора на курсиста обучението обхваща следните занятия и умения:

Професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК

 1. Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
 2. Електротехника и електроника.
 3. Електротехнически материали и инструменти.
 4. Производство, разпределение и управление на електрическата енергия.
 5. Схеми на електрически инсталации.
 6. Инсталационно дело.
 7. Електромонтажни дейности.
 8. Електрически машини и апарати.
 9. Практика.

Професия ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

 1. Здравословни и безопасни условия на труд.
 2. Електрически инсталации в сгради.
 3. Осветление.
 4. Промишлени инсталации.
 5. Защитни и специални инсталации.
 6. Електрически мрежи.
 7. Експлоатация и ремонт.
 8. Практика.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Продължителност на занятията

Има 3 вида курсове – едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 648 лв с една вноска, 708 лв с 2 вноски по 354 лв

– при индивидуално обучение 768 лв с една вноска, 828 лв с 2 вноски по 414 лв

– За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за завършено обучение е 358 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитите билети обхващат материал по теория и по практика на професията.

Сертификат

Курсистите преминават международно лицензирано обучение и получават удостоверение за завършен курс по специалност ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ. При необходимост документът се издава на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по специалност ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ за получаване на удостоверение за завършено обучение може да се яви всеки желаещ. При необходимост удостоверението се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на документа на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща.