Курсове за фитнес инструктор в София, Варна и Бургас

Курсове за фитнес инструктор

Обучение за инструктор по фитнес в София, Варна и Бургас

Център Давитоз София, Варна и Бургас провежда лицензирани курсове за фитнес инструктор. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални фитнес инструктори с опит по специалността.

Знания и умения в квалификационния курс за фитнес инструктори

Обучението включва теория и практика на специалността и обхващат следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд.
  2. Психология и професионална етика.
  3. Анатомия и физиология. Спортна хигиена.
  4. Основи на биомеханиката. Технология на тренировките по фитнес.
  5. Спортни съоръжения.
  6. Спортен травматизъм. Медицинско обслужване при спортни дейности.
  7. Хранене и спорт. Спорт и социално дело.
  8. Учебна практика: технология на тренировките по фитнес.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ФИТНЕС. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни според възможностите на курсиста. По професията можете да се обучавате в нашите школи в София, Варна и Бургас.

Срок на обучение

Има 3 вида курсове – едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени

– при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 358 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения като фитнес инструктор или персонален треньор, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност ФИТНЕС. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за фитнес инструктор в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Бургас и Варна.