Курс „фитнес инструктор“ София, Пловдив, Варна, Бургас

Курсове за фитнес инструктор

Обучение за инструктор по фитнес

Център Давитоз провежда лицензирани курсове за фитнес инструктор. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални фитнес инструктори с опит по специалността.

Знания и умения в квалификационния курс за фитнес инструктори

Обучението включва теория и практика на специалността и обхващат следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд.
  2. Психология и професионална етика.
  3. Анатомия и физиология. Спортна хигиена.
  4. Основи на биомеханиката. Технология на тренировките по фитнес.
  5. Спортни съоръжения.
  6. Спортен травматизъм. Медицинско обслужване при спортни дейности.
  7. Хранене и спорт. Спорт и социално дело.
  8. Учебна практика: технология на тренировките по фитнес.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ФИТНЕС. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни според възможностите на курсиста. По професията можете да се обучавате в нашите школи в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Срок на обучение

Има 3 вида курсове – едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени

– при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 358 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения като фитнес инструктор или персонален треньор, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност ФИТНЕС. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за фитнес инструктор в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Пловдив, Бургас и Варна.