Курсове за готвачи в София, Пловдив, Варна и Бургас

курсове за готвач

Професионално обучение за готвачи

Център Давитоз провежда лицензирани курсове за готвачи в София, Пловдив, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионален готвач с дългогодишен стаж по специалността.

Знания и умения в квалификационния курс

Професионалното обучение за готвач обхваща следните знания и умения:

  1. Правила и инструкции за безопасна работа в кухнята.
  2. Инвентар, сервизи и технологично оборудване.
  3. Варени и задушени ястия: Хранителни продукти, подходящи за приготвяне на ястия чрез топлинна обработка варене и задушаване.Технологична последователност на приготвяне на ястията. Характеристика на варените и задушени ястия. Техники на обработка при приготвянето на ястията.
  4. Печени ястия и аламинути: Хранителни продукти, подходящи за приготвяне на ястия чрез топлинна обработка печене.Технологична последователност на приготвяне на ястията. Характеристика на ястията чрез топлинна обработка печене. Техники на обработка при приготвянето на ястията.
  5. Пържени ястия и аламинути: Хранителни продукти, подходящи за приготвяне на ястия чрез топлинна обработка пържене.Технологична последователност на приготвяне на ястията. Характеристика на ястията чрез топлинна обработка пържене. Подходящи техники на обработка при приготвянето на ястията.
  6. Гарнитури: Хранителни продукти, подходящи за гарнитури. Видове гарнитури. Технологична последователност на приготвяне на гарнитури. Техники на обработка при приготвянето на гарнитури.
  7. Вътрешнофирмени стандарти за материални и енергийни разходи.
  8. Изисквания на добрите производствени практики и системата за Анализ на риска и критичните контролни точки (НАССР).
  9. Производствена практика.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на професионално обучение за готвачи. Нашите курсове са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни – според възможността на курсиста да посещава занятия. По професия готвач можете да се обучавате в София, Варна и Бургас. Груповите курсове стартират в началото и края на всеки месец, а индивидуалното обучение в още по-кратки срокове.

Има 3 вида готварски курсове – едномесечни, двумесечни и индивидуални. Във всеки един от вариантите бъдещите готвачи имат възможност да получат както теоретични, така и практически знания и умения по специалността.

Разпределение на занятията

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение по готварство: по уговорка с преподавателя

Цени на курсовете

– при групово обучение 648 лв с една вноска, 708 лв с 2 вноски по 354 лв

– при индивидуално обучение 768 лв с една вноска, 828 лв с 2 вноски по 414 лв

– За курсисти, които не са посещавали курсове за готвач в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 358 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ по професията са безплатни.

Изпит за готвач

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече опит като готвачи се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение по професия ГОТВАЧ, валидно в България и в чужбина. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за готвач в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Пловдив, Бургас и Варна.