Курсове за касиер в София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за касиер

Професионално обучение за касиер

Център Давитоз провежда лицензирани курсове за касиер в Пловдив, София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Професионалното обучение се води от опитни специалисти и завършва с изпит и издаване на сертификат за квалификация.

Знания и умения в квалификационния курс

Професионалното обучение съдържа следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд.
  2. Пари и парични документи.
  3. Учебна практика.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия КАСИЕР. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Курсовете в онлайн форма са достъпни в цялата страна.

Има 2 вида курсове – 5 седмични и индивидуално обучение.

Разпределение на занятията

– 5 седмичен курс: 2 пъти седмично по 2 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени на курсовете

– при групово обучение 316 лв.

– при индивидуално обучение 376 лв.

– За курсисти, които не са посещавали курс в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и да положат изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 231 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ за завършен курс е безплатно.

Изпит

Изпитните въпроси обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече опит като касиери се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за професия КАСИЕР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за касиер в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Бургас, Варна и Пловдив.