Курсове климатична техника София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за климатична техника

Курс за монтаж, поддръжка и ремонт на климатична техника

Център Давитоз провежда лицензирано обучение по МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ в градовете София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Професионалното обучение се води от специалисти с опит и завършва с изпит и издаване на сертификат за квалификация.

Знания и умения в квалификационния курс

Професионалният курс за МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ предлага следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда.
  2. Климатични съоръжения и инсталации. Монтаж и ремонт.

2.1 Климатични съоръжения и инсталации. Предназначение. Видове.

2.2 Основни елементи на климатичните инсталации. Предназначение.

2.3 Атмосферен въздух и свойства – обемно тегло, състав, влагосъдържание, топлосъдържание.

2.4 Инструменти за подготвителни и монтажни дейности – ръчни и механизирани. Техника за работа с тях.

2.5 Монтаж, експлоатация и ремонт на климатично оборудване. Повреди и отстраняването им.

    1. Практика.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на квалификационни курсове за МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни. Обучението се провежда в учебните бази на центъра в София, Варна и Бургас.

Има 3 вида курсове – едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени на курсовете

– при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 358 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ за завършен курс е безплатно.

Изпит

Изпитните въпроси обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече професионален опит с климатична техника се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за завършен курс по МОНТАЖ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за монтаж и поддръжка на климатична техника в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Бургас и Варна.