Курсове за кофражист София, Пловдив, Варна и Бургас

Специалност КОФРАЖИ

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

Курсове за кофражисти

Знания и умения по специалност КОФРАЖИ

Курсът обхваща следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място.
  2. Технология на строителството.
  3. Технология на специалността.

3.1. Предназначение на кофража и видове кофраж. Материали и устройство на кофражните конструкции.

3.2. Кофриране с преместваеми сглобяемо-разглобяеми кофражи.

3.3. Кофриране на фундаменти и стени.

3.4. Кофриране на колони.

3.5. Кофриране на греди, плочи и плочогреди.

3.6. Кофриране на стълбищни рамена и площадки.

3.7. Кофражни скелета.

3.8. Кофриране на черупкови конструкции и на куполи.

3.9. Кофриране с едроразмерни кофражи.

3.10. Пълзящ кофраж. Кофриране с изкачващи се кофражи.

3.11. Декофриране. Измерване и приемане на кофражните работи.

  1. Производствена практика.

Организация на обучението

Център Давитоз е международно лицензиран за провеждане на обучение по специалност КОФРАЖИ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение: Има 2 вида курсове – едномесечни и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност КОФРАЖИ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по специалност КОФРАЖИ за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.