Курсове по компютри София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за компютърна грамотност

Курсове по компютри в София – Пловдив – Варна – Бургас

Курсове по компютърна грамотност, специализиран софтуер (3ds Max, AutoCAD, Archicad, Photoshop и др.) и уеб дизайн

Център Давитоз провежда лицензирани курсове за оператор на компютър в София, Пловдив, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионалисти с дългогодишен стаж по специалността (3D Studio Max, AutoCAD, Archicad, Photoshop и др.)

Знания и умения

Нашите курсове за компютърен оператор се разделят по софтуерни продукти (офис пакет, 3D Studio Max, AutoCAD, Archicad, Photoshop и др.). Моля изберете желания курс:

ОФИС ПАКЕТ – ТЕКСТООБРАБОТКА, ТАБЛИЦИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ИНТЕРНЕТ

1. Работа с WORD
– Отваряне на документ
– Запаметяване на документ
– Писане на фонетична клавиатура
– Иконите (Save, Print, Cut, Copy, Paste, Undo typing, Font, Font size, Bold, Italic, Underline, Align left, right, center, justify, Numbering, Bullets, Highlight, Font color)
– Внасяне на табела
2. Excel
– Създаване на таблица
– Икона Borders
– Математическите операции: събиране, изваждане, умножение, деление
3. PowerPoint
– Създаване на Blank presentation
– Създаване на Design template
– Икона New slide
– Операции от менюто: Slide show – Custom animation, Slide show – Slide transition
4. Работа в интернет
– Отваряне и разглеждане на интернет страници, Google
– е-mail
– Skype

AutoCAD – компютърно чертане

1. Първи стъпки в AutoCAD
2. Работна среда на AutoCAD при избрано работно пространство
3. Геометрични основи на програмата
4. Чертане на праволинейни обекти
5. Чертане на криволинейни обекти
6. Модифициране на обекти
7. Премахване на нежелани обекти
8. Rotate (Завъртане), Copy (Копиране), Mirror (Огледално завъртане), Trim (Срязване), Extend (Удължаване)
9. Учебни часове за упражнение – създаване на обекти и модифициране
10. Слоеве – същност и ползване
11. Блокове и външни референции
12. Обмен на данни между чертежи
13. Оразмеряване
14. Текст
15. Моделното пространство и преходи
16. 3D светът на AutoCAD – основни познания
17. Учебни часове за упражнения – слоеве, оразмеряване, текст

3D Studio Max – 3-измерно моделиране и дизайн

CorelDraw – графична обработка на рекламен материал

1. Първи стъпки в Corel Draw
2. Основи на обектното рисуване
3. Графично рисуване
4. Текст: създаване и форматиране
5. Специална текстообработка
6. Редактиране на контурите с Outline Tool
7. Редактиране на запълването с Fill Tool
8. Ефектно рисуване с Artistic Media
9. Интерактивни инструменти
10. Операции с изображения
11. Оформяне на страници
12. Отпечатване

Illustrator – компютърен дизайн

1. Запознаване с работната област
2. Селектиране и подравняване
3. Създаване на фигури с Adobe Illustrator
4. Геометрични преобразувания на обекти
5. Рисуване с инструмента Pen
6. Цветове и оцветяване
7. Текст
8. Слоеве
9. Преливане на форми и цветове
10. Четки
11. Ефекти
12. Атрибути за външен вид и графични стилове в Adobe Illustrator
13. Символи
14. Комбиниране на изображения от Illustrator с пакета Creative Suite
15. Печат и цветоотделки

Photoshop – компютърна обработка на снимки

1. Интерфейс на програмата Adobe Photoshop CS
2. Клавишни комбинации
3. Ползване на файловия браузър
4. Използване на лента с опции – Option bar
5. Работни менюта
6. Инструментите във Photoshop
7. Създаване на нов документ
8. Отваряне на документ
9. Съхранение – Save
10. Мрежа
11. Водачи
12. Палитра Options
13. Ред на състоянието (Status bar)
14. Използване на палитри (Palettes)
15. Използване на стилове на инструмента (Tool presets)
16. Използване на контекстни менюта
17. Използване на селекции, слоеве, канали и маски
18. Избор на цвят
19. Цветови баланс
20. Корекции филтри на цветовете и тоновете
21. Eyedropper и проба на цветовете
22. Палитра с цветове
23. Палитра Brushes editor
24. Режим на рисуване
25. Режим Quick mask
26. Рисуване и редактиране с пикселни инструменти
27. Gradient editor
28. Меню Filter
29. Слоеве (Layers)
30. Въвеждане на текст
31. Характеристики на цветовете
32. Основни фотокорекции
33. Корекция на грешките
34. Работа със селекции
35. Завъртане на селекция
36. Растерни и векторни изображения
37. Съхраняване на изображения за печат
38. Отпечатване

InDesign – компютърна обработка на дизайнерски материали

1. Приложение на програмата
2. Основни функции. Работната среда, инструменти и лентата с опции
3. Използване на функциите на отделните инструменти и падащи менюта
4. Създаване и оформяне на страница, модел, страниране, работа със слоеве
5. Работа с обекти, селектиране, подреждане, обработка
6. Работа с текстове, селектиране, обработване на текстове и форми
7. Рисуване с вектори в InDesign, използване на основните функции на инструмента Pen, рисуване на прави и криви
8. Подготовяне за печат в pdf-формат и с цветове

Web Design – изработка и поддръжка на интернет страници

1. Работа с хостинг и домейн. Основи на контролния панел.
2. Основи на CMS системата WordPress (или друга). Инсталиране и регистрация.
3. Избор и инсталация на теми.
4. Създаване на страници и менюта. Подредба, изглед и настройка.
5. Работа с добавки (plug-ins). Настройка и интегриране в темата.
6. Създаване нa странични ленти и джаджи (widgets).
7. Персонализиране на теми в php код и style.css.
8. Инсталиране на онлайн магазин. Настройки.
9. Качване на продукти в онлайн магазина и тяхното разположение в темата.
10. SEO оптимизация. Инсталиране на добавка за SEO оптимизация по ключови думи и линкове.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на професионално обучение. Нашите курсове са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма. Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра, където в залите за обучение има учебни компютри. По желание на курсиста може да се работи и с негов преносим компютър. Препоръчително е за упражнения вкъщи да имате инсталиран съответния софтуер на собствен компютър.

Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна. Курсовете стартират два пъти месечно, а индивидуалното обучение в още по-кратки срокове.

Срок и интензивност на обучение

– Груповите курсове по начална компютърна грамотност са 5 седмични със занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.

– Груповите курсове за специализиран софтуер (AutoCAD, 3D Studio Max, Corel Draw, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign и др.) са 5 седмични със занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа.

– Индивидуалното обучение е по уговорка. Занятията по уеб дизайн (създаване на интернет страници) са само индивидуални.

Колко са нивата на обучение?

– В курсовете за начална компютърна грамотност едно ниво е достатъчно за овладяване на материала.

– В курсовете по специализиран софтуер и уеб дизайн (създаване на собствен сайт) има едно до две нива на обучение в зависимост от софтуерната програма и целите на курсиста.

Курсове за компютърна грамотност в София, Варна и Бургас

Цени за компютърно обучение

– Курсовете по начална компютърна грамотност са 312 лв./група и 352 лв./индивидуално.

– Обучението, задълбочено в Excel, е 352 лв./индивидуално.

– Курсовете по професионален софтуер (AutoCAD, 3D Studio Max, Corel Draw, Adobe Illustrator, InDesign и др.) са 436 лв./група за една програма и 486 лв./индивидуално за една програма. Всяка програма се изучава в отделен курс на обучение.

– Обучението по уеб дизайн е с такса 542 лв./индивидуално.

– СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! При записване на двама или повече познати курсисти наведнъж в една група, курсът може да се провежда като индивидуално обучение, по график, който курсистите желаят, но на цената на групови занятия.

– ВАЖНО: За курсистите на Давитоз изпитите и издаването на сертификат са безплатни. За тези, които не са посещавали курсове в Давитоз, а желаят да се явят само на изпит, цената на изпита и издаването на сертификат е 238 лв. за начална компютърна грамотност и ексел за напреднали, 306 лв. за специализираните програми AutoCAD, 3D Studio Max, Corel Draw, Adobe Illustrator, InDesign и 372 лв. за уеб дизайн.

Изпит по компютърна грамотност

Всеки един курс завършва с изпит и лицензиран сертификат, валиден международно.

За можещите и желаещите да се явят само на изпит има възможност сертификатът да се издаде въз основа на резултатите от изпита. Записването се извършва в офисите на Давитоз.

Сертификат за завършено обучение

Сертификатите от изпитите, провеждани в Давитоз, са международно валидни и могат да бъдат издадени на английски или немски език. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит по компютърна грамотност и компютърен дизайн в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Пловдив, Бургас и Варна.