Курсове за крояч в София, Пловдив, Варна и Бургас

Квалификационен курс за КРОЯЧ

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

Курсове за крояч

Знания и умения в квалификационния курс за КРОЯЧ

Курсът обхваща следните знания и умения:

  1. Въведение в кроячеството
  2. Технически условия при скрояване
  3. Рационално използване на материалите
  4. Подготовка на платовете за кроене
  5. Настилане на платовете
  6. Кроене
  7. Проектиране на технологичните процеси при подготовката и кроенето на материалите
  8. Специфики при проектирането на поточна линия за производство на шивашки изделия
  9. Изработване на облекло по поръчка

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение в квалификационен курс за КРОЯЧ.

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение

Има 3 вида курсове – едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 358 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за КРОЯЧ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в център Давитоз за КРОЯЧ за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.