Курсове за лична охрана – професия бодигард

Специалност ЛИЧНА ОХРАНА

Обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

Курсове за лична охрана

Знания и умения по специалност ЛИЧНА ОХРАНА

Курсът обхваща следните знания и умения:

  1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.
  2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ.
  3. ОХРАНА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ.
  4. ЛИЧНА ОХРАНА.

4.1. Правна подготовка на охранителите, извършващи физическа охрана. Права и задължения на охранителите на физически лица. Поведение на личната охрана – предотвратяване, защита и планиране.

4.2. Физическа подготовка.

4.3. Стрелкова подготовка. Въоръжение и способност за боравене с огнестрелно и хладно оръжие. Тактика и поведение при престрелка.

4.4. Телекомуникативност на охранителя.

4.5. Психични и психологични качества.

4.6. Шофиране, проверка на автомобил и на помещения за взривни устройства.

  1. ПРАКТИКА.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ЛИЧНА ОХРАНА. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение

Има 2 вида курсове – 5 седмични и индивидуални.

Разпределение на часовете

– 5 седмичен курс: 2 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена с включено удостоверение за боравене с оръжие

– в група 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

Цена без включено удостоверение за боравене с оръжие

– в група 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит за специалност ЛИЧНА ОХРАНА, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на сертификат са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за завършено обучение по специалност ЛИЧНА ОХРАНА. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по специалност ЛИЧНА ОХРАНА за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост получавате документа на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като заверката се заплаща.