Курс за офис-мениджър в София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за офис-мениджър

Обучение по офис-мениджмънт

Център Давитоз провежда лицензирани курсове за офис-мениджър със силна практическа насоченост. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионалисти с дългогодишен стаж по специалността.

Знания и умения по професия ОФИС-МЕНИДЖЪР

Нашите курсове по офис-мениджмънт са с подчертано практическа насоченост и обхващат следните знания и умения:

  1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
  2. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА – ЧУЖД ЕЗИК (по желание, английски, немски, испански, руски, френски или италиански език)
  3. МАРКЕТИНГ (Изучава се, когато курсистът не е избрал обучение по чужд език и компютърна грамотност.)
  4. ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ

4.1. Фирмена култура

4.2. Маркетинг и мениджмънт

4.3. Управленски функции

4.4. Целеполагане, прогнозиране и стратегическо планиране

4.5. Управление на човешките ресурси

  1. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА – КОМПЮТЪРНИ ОФИС СИСТЕМИ. РАБОТА С ТЕКСТООБРАБОТВАЩИ ПРОГРАМИ, ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ, БАЗА ДАННИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
  2. МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на професионално обучение за ОФИС-МЕНИДЖЪР. Нашите курсове са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение

Има 3 вида курсове – едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечни курсове: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка с преподавателя

Цени за професионално обучение

– при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 358 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения по специалността, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение

Курсистите получават удостоверение за офис-мениджър, валидно в България и в чужбина. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Можем да извършим също така и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за офис-мениджър в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Пловдив, Бургас и Варна.