Курсове за охрана на обекти – професия охранител

Специалност ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

Курсове за охрана на обекти

Знания и умения по специалност ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ

Курсът обхваща следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда
  2. Основи на частната охранителна дейност
  3. Специална подготовка
  4. Правни основи на частната охранителна дейност – първа част
  5. Практика по дейността

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение

Има 2 вида курсове – 5 седмични и индивидуални.

Разпределение на часовете

– 5 седмичен курс: 2 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена на курса с включено удостоверение за боравене с оръжие:

– при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

Цена на курса без включено удостоверение за боравене с оръжие:

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за завършено лицензирано обучение по специалност ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ. При необходимост документът се издава на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по специалност ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост получавате документа на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като заверката се заплаща.