Курсове за пицар в София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за пицар

Лицензирано обучение за пицари

Център Давитоз провежда лицензирани курсове за пицар. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионални пицари с опит по специалността.

Знания и умения в квалификационния курс за пицар

  1. Здравословни и безопасни условия на труд
  2. Суровини и материали за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
  3. Технология на специалността
  4. Машини и съоръжения
  5. Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост
  6. Микробиология
  7. Производствена практика

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ПИЦАР. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни според възможностите на курсиста. По професията можете да се обучавате в нашите школи в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Срок на обучение

4 седмици или индивидуално по уговорка.

Разпределение на часовете

Занятията са разпределени в 5 дни в седмицата по 3 учебни часа, когато са в група или по уговорка, когато са индивидуалнo.

Цени

– за групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– за индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– за курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на сертификат са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения като пицари, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия ПИЦАР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за пицар в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Пловдив, Бургас и Варна.