Курсове за покриви и покривни конструкции

Специалност ПОКРИВИ

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

Курсове за покриви

Знания и умения по специалност ПОКРИВИ

Курсът обхваща следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда, правила за безопасна работа на работното място.
  2. Организация на строителството.
  3. Технология на строителството.
  4. Технология на специалността.

4.1. Кофражни работи.

4.2. Армировъчни работи.

4.3. Бетонови работи.

4.4. Дървени покривни конструкции.

4.5. Изолация по покриви.

4.6. Покривни покрития и отводяване на покриви.

  1. Производствена практика.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ПОКРИВИ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение

Има 2 вида курсове – едномесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят само на изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и сертификатът са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност ПОКРИВИ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по специалност ПОКРИВИ за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.