Квалификационни курсове за помощник строител

Професия ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

Курсове за помощник строител

Знания и умения по професия ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО

Курсът обхваща следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд.
  2. Сградостроителство: Транспортни работи на строителната площадка. Земни работи. Кофражни работи. Армировъчни работи. Бетонови работи. Покривни работи.
  3. Технология на специалността.

3.1 Технология на бояджийските работи.

3.2 Технология и правила при изпълнение на зидарии.

3.3 Технология на дърводелските работи.

  1. Сухо строителство.
  2. Практика.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение

Има 2 вида курсове – петседмични и индивидуални.

Разпределение на часовете

– петседмичен курс: 2 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 316 лв.

– при индивидуално обучение 376 лв.

– За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят само на изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат е 196 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на сертификат са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по професия ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО за издаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.