Курсове за помощник – възпитател в София, Варна и Бургас

Професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

Специализиран курс с придобиване на удостоверение за завършено обучение

Курсове за помощник - възпитател

Знания и умения по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

Курсът по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ обхваща следните теми и практически похвати:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд
  2. Анатомия, физиология и хигиена на детето
  3. Възпитание на детето
  4. Организация на дневния режим в заведения за деца
  5. Педагогическо общуване
  6. Специална педагогика
  7. Учебна практика

7.1. Дидактически игри

7.2. Подвижни игри

7.3. Спортни игри и разходки

7.4. Спортно-ролеви игри

7.5. Занимания по рисуване

7.6. Занимания по танци

7.7. Занятия по пеене

7.8. Организация на хигиената на работното място

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ.

Видове курсове

Курсовете за помощник-възпитател са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна или онлайн форма по избор на курсиста. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение

6 седмици или индивидуално по уговорка

Разпределение на часовете

Занятията за помощник-възпитател се провеждат:

– 2 пъти седмично по 3 учебни часа, когато са в група или

– по уговорка, когато са индивидуални.

Цена

– за групово обучение 288 лв.

– за индивидуално обучение 346 лв.

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно лицензирано обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение е 198 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитът обхваща материал по теория и по практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за завършено обучение по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ. При необходимост документът се издава на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз за получаване на удостоверение по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ може да се яви всеки желаещ. При необходимост получавате документа на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като заверката се заплаща.