Курс помощник – възпитател в София, Пловдив, Варна, Бургас

Професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

Специализиран курс с придобиване на удостоверение за завършено обучение

Курсове за помощник - възпитател

Знания и умения по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

Курсът по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ обхваща следните теми и практически похвати:

  1. Игри и занимания с деца

1.1 Играта на детето според периода на развитие:

– развитие на уменията за игра в различните възрасти;

– форми и подходи за партниране в играта на детето;

– видове игри: ролеви, комуникативни, езикови, образователни, състезателни, спортни.

1.2 Занимания на детето според периода на развитие:

– видове занимания с детето според периода на развитие: игра, училищни форми на занимание, извънучилищни форми на занимание, домашни занимания, самоподготовка;

– физиологичен механизъм на редуване на процесите бодърстване и сън в съответствие с детската възраст;

– основни изисквания за правилна организация на хранене според детската възраст;

– основни методи за организация на детския режим в процес на бодърстване в зависимост от конкретната възраст и статуса на всяко дете.

1.3 Самоподготовка за училище:

– видове образователни предмети според възрастта на детето от съответния клас;

– инструкции от обучаващия екип на детето относно самоподготовката.

  1. Учебна практика по игри и занимания с деца

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ.

Видове курсове

Курсовете за помощник-възпитател са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна или онлайн форма по избор на курсиста. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение

5 седмици, индивидуално по уговорка и в рамките на два дни

Разпределение на часовете

Занятията за помощник-възпитател се провеждат:

– 2 пъти седмично по 3 учебни часа, когато са в група,

– по уговорка, когато са индивидуални или

– в два дни по 8 учебни часа.

Цена

– за групово обучение 376 лв.

– за индивидуално обучение 428 лв.

– за двудневни занятия 306 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитът обхваща материал по теория и по практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за завършено обучение по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ. При необходимост документът се издава на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз за получаване на удостоверение по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ може да се яви всеки желаещ. При необходимост получавате документа на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи като заверката се заплаща.