Курсове за данъчен и митнически посредник

Курсове за данъчен и митнически посредник

Обучение за данъчен и митнически посредник

Център Давитоз провежда лицензирано обучение за данъчен и митнически посредник в градовете София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионалното обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Занятията се водят от специалисти и завършват с изпит и издаване на сертификат. Курсовете са разделени в две квалификации: за данъчен посредник и митнически посредник. Всяка квалификация се изучава в отделен курс на обучение.

Знания и умения в квалификационния курс по данъчна документация

Професионалният курс предлага следните знания и умения:

 1. Търговски документи, имащи отношение към данъчното облагане.
 2. Задължителни реквизити и предназначение на търговските документи. Установяване на правомерността на данъчното облагане въз основа на представените търговски документи.
 3. Транспортни документи, използвани в данъчния процес.
 4. Задължителни реквизити и предназначение на транспортните документи. Установяване на правомерността на данъчното облагане въз основа на представените транспортни документи.
 5. Данъчни документи. Задължителни реквизити и предназначение.
 6. Оформяне и заверяване на данъчни документи съобразно изискванията на данъчното законодателство. Установяване на правомерността на данъчното облагане въз основа на представените данъчни документи.
 7. Учебна практика по проверка и оформяне на данъчна документация.

Знания и умения в квалификационния курс по митническа документация

Професионалният курс включва следните знания и умения:

 1. Външнотърговски документи, свързани с митническата обработка на стоки. Задължителни реквизити и предназначение.
 2. Транспортни документи, свързани с митническата обработка на стоки. Задължителни реквизити и предназначение.
 3. Митнически документи. Задължителни реквизити и предназначение.
 4. Оформяне и заверяване на митнически документи съобразно изискванията на митническото законодателство.
 5. Други специфични документи, свързани с митническата обработка на стоки. Задължителни реквизити и предназначение.
 6. Оформяне и заверяване на други специфични митнически документи съобразно изискванията на митническото законодателство.
 7. Учебна практика по проверка и оформяне на митническа документация.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучения за ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна и онлайн форма на занятията. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра в София, Варна и Бургас. Онлайн курсовете са достъпни в цялата страна.

Има два вида занятия – едномесечни групови и индивидуални.

Разпределение на часовете:

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени на курсовете, валидни за всека отделна квалификация

Всяка от квалификациите е отделен курс на обучение с такси както следва:

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ за завършен курс е безплатно.

Изпит

Изпитните въпроси обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече опит като данъчен или митнически посредник се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за ДАНЪЧЕН ИЛИ МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Срещу такса от 15 лв удостоверението се изготвя на повече от един чужд език или на различен от посочените. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за данъчен или митнически посредник в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски, немски или друг език. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Бургас и Варна.