Курсове за данъчен и митнически посредник в София, Варна и Бургас

Курсове за данъчен и митнически посредник

Обучение за данъчен и митнически посредник

Център Давитоз провежда лицензирано обучение за данъчен и митнически посредник в градовете София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Професионалното обучение се води от специалисти и завършва с изпит и издаване на сертификат за квалификация.

Знания и умения в квалификационния курс

Професионалният курс предлага следните знания и умения:

  1. Основи на правото
  2. Отчитане на външнотърговските сделки
  3. Стокознание
  4. Международно и данъчно законодателство
  5. Външна търговия
  6. Организация и технология на митническата дейност
  7. Организация и технология на данъчната дейност
  8. Валута и валутен контрол
  9. Международни плащания
  10. Учебна практика

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра в София, Варна и Бургас. Курсовете в задочна и онлайн форма са достъпни в цялата страна.

Има два вида курсове – едномесечни и индивидуално обучение

Разпределение на занятията

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени на курсовете

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ за завършен курс е безплатно.

Изпит

Изпитните въпроси обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече опит като данъчен и митнически посредник се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за професия ДАНЪЧЕН И МИТНИЧЕСКИ ПОСРЕДНИК. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за данъчен и митнически посредник в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Бургас и Варна.