Курсове за продавач-консултант в търговски обект

Курсове за продавач-консултант

Обучение за продавач-консултант

Център Давитоз провежда лицензирани курсове за продавач-консултант в градовете София, Пловдив, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Професионалното обучение се води от специалисти и завършва с изпит и издаване на сертификат за квалификация.

Знания и умения в квалификационния курс

Професионалният курс предлага следните знания и умения:

  1. Отношение към клиентите

1.1 Култура на търговското обслужване в търговския обект

1.2 Техники за продажба в търговския обект

1.3 Разрешаване на проблемни ситуации

  1. Учебна практика

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение за ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра в София, Пловдив, Варна и Бургас. Курсовете в онлайн форма са достъпни в цялата страна.

Има 2 вида курсове – петседмични и индивидуални.

Разпределение на занятията

– петседмичен курс: 2 пъти седмично по 2 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени на курсовете

– при групово обучение 316 лв.

– при индивидуално обучение 376 лв.

– За курсисти, които не са посещавали курс в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и да положат изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 231 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ за завършен курс е безплатно.

Изпит

Изпитните въпроси обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече опит като продавач-консултанти се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за професия ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за продавач-консултант в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нас по телефон, имейл или чат.