Курсове за секретарка в София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за секретарки

Професионално обучение за секретарки в 

Център Давитоз провежда лицензирани курсове за секретарка в София, Пловдив, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Професионалното обучение се води от професионалисти с опит по специалността и завършва с изпит и издаване на сертификат за професионална квалификация.

Знания и умения в квалификационния курс

Професионалното обучение за секретарка се води по следния конспект:

  1. Компютърни офис системи. Работа с текстообработващи програми, електронни таблици и интернет среда.
  2. Работа с офис техника.
  3. Чужд език.
  4. Бизнес комуникации и фирмена култура.
  5. Делова кореспонденция.
  6. Работа с архив.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Курсовете в задочна и онлайн форма са достъпни в цялата страна.

Времетраенето на курса е един или два месеца според интензивността на посещенията, а индивидуалното обучение е по уговорка с преподавателя.

Разпределение на занятията

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени на курсовете

– при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курс в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и да положат изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 358 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ за завършен курс е безплатно.

Изпит

Изпитните въпроси обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече опит като секретарки се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за СЕКРЕТАР/КА. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.