Курсове за сервитьори в София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за сервитьори

Обучение за сервитьори

Център Давитоз София, Пловдив, Варна и Бургас провежда лицензирани курсове за сервитьор. Завършилите успешно професионално обучение за сервитьори получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Обучението се води от професионалисти с опит по специалността.

Знания и умения в квалификационния курс за сервитьор – посрещане, обслужване, изпращане на гостите и приключване на работния процес:

 1. Здравословни и безопасни условия на труд
 2. Хигиена на хранене и хранително законодателство
 3. Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение. Материално-техническа база на ЗХР. Видове инвентар в ЗХР.
 4. Технология на кулинарната продукция
 5. Обслужване на гостите
  1. 5.1 Художествено аранжиране на ЗХР. Подреждане на обзавеждането и подготовка на търговската зала за работа
  1. 5.2 Средства за работа, използвани в търговската зала на ЗХР – покривки и салфетки, трапезни съдове – видове, предназначение и работа с тях в търговската зала. Прибори за хранене
  1. 5.3 Организация на обслужването в търговската зала. Характеристика и основни изисквания към сервитьора. Работно облекло и принадлежности на сервитьора
  1. 5.4 Форми на обслужване в ЗХР. Характеристика на технологичния процес. Етапи: подготвителна работа и основни етапи. Технологични схеми при зареждане на масите за консумация
  1. 5.5 Характеристика на гостите. Отношение на обслужващия персонал към тях. Посрещане и настаняване на гости. Запознаване на гостите с асортимента на заведението, поднасяне на лист-меню. Приемане на поръчка от гостите и предаване за изпълнение. Маркиране и получаване на поръчаната продукция. Заплащане на консумацията и изпращане на гостите. Системи на отчетност
  1. 5.6 Изисквания, правила и схеми при сервиране на храна. Дизайн на ястията и сервиране
  1. 5.7 Изискване, правила и схеми при сервиране на напитки
  1. 5.8 Форми на обслужване в търговската зала. Обслужване на закуска. Обслужване на обяд. Обслужване на вечеря
   5.9 Обслужване по системите “а ла карт” и “тейбъл дот”. Обслужване с бюфети в залата – “шведска маса”, “маса-бюфет” и др.
  1. 5.10 Обслужване на банкети. Обслужване на приеми. Обслужване при други специални случаи
  1. 5.11 Системата “ол инклузив” в ресторантьорството. Организация на самообслужването в заведенията за хранене

6. Производствена практика

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия СЕРВИТЬОР. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни според възможностите на курсиста. По професията можете да се обучавате в нашите школи в София, Пловдив, Варна и Бургас.

Срок на обучение

Има 2 вида курсове – едномесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курс в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията. За тези, който имат предварителни познания и практически умения като сервитьор, се препоръчва еднодневна подготовка и явяване на изпит.

Сертификат за завършено обучение

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия СЕРВИТЬОР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за сервитьор в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Пловдив, Бургас и Варна.