Курсове за шивачки в София, Пловдив, Варна, Бургас

Професия ШИВАЧ

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

Курсове за шивачки

Знания и умения по професия ШИВАЧ

Курсът обхваща следните знания и умения:

I. Материалознание

 1. Текстилни влакна.
 2. Технология на текстилното производство.
 3. Състав и свойства на платовете.
 4. Асортимент на платовете.
 5. Суровини за кожено и кожухарско облекло.

II. Конструиране

 1. Конструиране на основна дамска пола.
 2. Конструиране на пола по модел.
 3. Конструиране на пола-панталон.
 4. Конструиране на дамски панталон.
 5. Конструиране на блуза шемизета.
 6. Конструиране на основен ръкав.
 7. Трансформация на корсаж.
 8. Конструиране на рокля нерязана в талията.
 9. Изваждане на различни размери кройки.

III. Процеси и машини

 1. Машини и съоръжения за съединяване на детайли на облеклото без конец.
 2. Съоръжения за влажно-топлинна обработка.
 3. Съоръжения за поточна линия.
 4. Повреди и начини на отстраняване.

IV. Учебна практика

 1. Изпълнение на машинни операции.
 2. Изпълнение на облекла.

V. Производствена практика

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ШИВАЧ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение

Има 3 вида курсове – едномесечни, двумесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа

– двумесечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска

– За желаещи, които не са посещавали курсове в Давитоз и искат да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 358 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по професия ШИВАЧ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по професия ШИВАЧ за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като заверката се заплаща. Легализацията гарантира достоверността на документа, тоест че сертификатът е легален.