Курсове за стругар в София, Пловдив, Варна, Бургас

Професия СТРУГАР

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

Курсове за стругар

Знания и умения по професия СТРУГАР

Курсът обхваща следните занятия и умения:

  1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
  2. МАТЕРИАЛИ
  3. ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА НА СТРУГАРСТВОТО

3.1 Общи сведения за металорежещите машини

3.2 Производствен и технологичен процес

3.3 Точност на обработването и взаимозаменяемост на детайлите

3.4 Струговането като метод за обработване на детайлите

3.5 Стругарски ножове

3.6 Охлаждане при струговане

3.7 Стругове – видове, предназначение, основни технически данни

3.8 Универсален струг – устройство, задвижване, действие, основна технологична екипировка, обслужване, регулиране и поддържане

3.9 Нарязване на резби с нож на струг

3.10 Нарязване на резби на струг с други инструменти

3.11 Пробиване на отвори на струг – елементи на рязането, предимства, свредла, технология и техника

3.12 Зенкероване на струг

3.13 Райбероване на струг

3.14 Шлифоване на струг

3.15 Накатване на струг

  1. ПРАКТИКА

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия СТРУГАР. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение

Има 2 вида курсове – едномесечни и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за завършено обучение, валидно в България и в чужбина, по професия СТРУГАР. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по професия СТРУГАР за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.