Курсове за външни облицовки и настилки

Специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

Курсове за външни облицовки и настилки

Знания и умения по специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ

Курсът обхваща следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд, правила за безопасна работа на работното място.
  2. Технология на специалността.

2.1 Видове строителство. Видове строителни работи. Технологична характеристика на външните облицовки и настилки.

2.2 Облицовки: Материали за направа на външни облицовки. Машини и инструменти, използвани при направата на външни облицовки. Подготовка на стените за облицоване. Направа на облицовки. Измерване и приемане на външните облицовки.

2.3. Настилки: Материали за направа на външни настилки. Машини и инструменти, използвани при направа на външни настилки. Основа на подовата настилка. Настилки от циментни смеси. Настилки от готови елементи. Други видове настилки. Измерване и приемане на външните настилки.

  1. Производствена практика.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Срок на обучение

Има 2 вида курсове – едномесечни и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка с легализация на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по специалността ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.