Курс външни ВиК мрежи София, Пловдив, Варна и Бургас

Специалност ВЪНШНИ ВиК МРЕЖИ

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

Курсове за външни ВиК мрежи

Знания и умения по специалност ВЪНШНИ ВиК МРЕЖИ

Курсът обхваща следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд.
  2. Техническо чертане – разчитане на чертежи и планове.
  3. Технология на специалността.

3.1 Технологична характеристика на строителните дейности по изграждане на външни водопроводни мрежи.

3.2 Ръчни и механизирани инструменти, инвентарни пособия и машини за заготовка и монтаж на външни водопроводни мрежи. Машини и механизация за извършване на изкопни работи за външни водопроводни мрежи.

3.3 Подготвителни работи за монтаж на външни водопроводни мрежи.

3.4 Монтаж на външна водопроводна мрежа от поцинковани тръби. Технически и технологични изисквания.

3.5 Монтаж на външна водопроводна мрежа от стоманени тръби. Технически и технологични изисквания.

3.6 Монтаж на външна водопроводна мрежа от полиетиленови и полипропиленови тръби. Технически и технологични изисквания.

3.7 Монтаж на водопроводни арматури. Направа на сградно водопроводно отклонение.

3.8 Частичен и цялостен ремонт на външна водопроводна мрежа. Отстраняване на аварии. Изпитване на външна водопроводна мрежа.

3.9 Технологична характеристика на строителните дейности по изграждане на външни канализационни мрежи.

3.10 Ръчни и механизирани инструменти, инвентарни пособия и машини за заготовка и монтаж на канализационни мрежи. Машини и механизация за извършване на изкопни работи за външни канализационни мрежи.

3.11 Подготвителни работи за изпълнение на външни канализационни мрежи.

3.12 Монтаж на канализационна мрежа от каменинови тръби. Технически и технологични изисквания.

3.13 Монтаж на канализационна мрежа от PVC, полиетиленови и полипропиленови тръби. Технически и технологични изисквания.

3.14 Монтаж на канализационна мрежа от бетонови тръби. Технически и технологични изисквания.

3.15 Монтаж на канализационна мрежа от стоманобетонови правоъгълни и устообразни сглобяеми елементи.

3.16 Канализационни съоръжения, ревизионни шахти. Изпитване на канализационни мрежи. Обратен насип.

3.17 Частичен и цялостен ремонт на канализационна мрежа. Отстраняване на аварии.

3.18 Технически изисквания към готовата външна ВиК мрежа. Допустими отклонения. Приемане.

3.19 Измерване и отчитане на готовите, изпълнени, външни водопроводни и външни канализационни мрежи.

  1. Производствена практика.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ВЪНШНИ ВиК МРЕЖИ. Занятията са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни според възможностите на обучаващия се.

Срок на обучение

Има 2 вида курсове – едномесечни и индивидуални.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност ВЪНШНИ ВиК МРЕЖИ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация по специалност ВЪНШНИ ВиК МРЕЖИ може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на удостоверението на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.