Курсове по застраховане в София, Пловдив, Варна и Бургас

Курсове за застрахователен агент

Курсове по застраховане в София, Варна и Бургас

Курсове по застрахователно и осигурително дело

Център Давитоз провежда лицензирани курсове за застрахователен агент в градовете София, Варна и Бургас. Завършилите успешно професионално обучение получават удостоверение за квалификация с валидност в страната и в чужбина. Професионалното обучение се води от специалисти и завършва с изпит и издаване на сертификат за квалификация.

Знания и умения в квалификационния курс

Професионалното обучение съдържа следните знания и умения:

  1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
  2. МАРКЕТИНГ
  3. ТЕОРИЯ НА ЗАСТРАХОВАНЕТО

3.1. Обща характеристика на застраховането

3.2. Застрахователен риск

3.3. Класификация на видовете риск

3.4. Участници в застраховането

3.5. Застрахователен договор

3.6. Застраховане на имущества и МПС

3.7. Управление и организация на работата в застраховането

3.8. Видове застрахователни дружества

3.9. Контрол върху дейността на застрахователните дружества в България

  1. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ДЕЛО
  2. НОРМАТИВНА БАЗА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО
  3. УЧЕБНА ПРАКТИКА

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И ОСИГУРИТЕЛНО ДЕЛО. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна, задочна и онлайн форма на обучение. Обучението в присъствена форма се провежда в учебните бази на центъра. Курсовете в задочна и онлайн форма са достъпни в цялата страна.

Има 2 вида курсове – едномесечни и индивидуално обучение.

Разпределение на занятията

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цени на курсовете

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294 лв, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали курс в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и да положат изпит, полагането на изпит и издаването на удостоверение за квалификация е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ за завършен курс е безплатно.

Изпит

Изпитните въпроси обхващат материал по теория и практика на професията. За курсисти, които имат вече опит като застрахователни агенти се препоръчва кратко обучение с полагане на изпит за сертификат.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, за професия ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на сертификата за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит за застрахователен агент в Давитоз за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като услугата се заплаща. За повече информация се свържете с нашите школи в София, Бургас и Варна.