Курс за заварчик и заваряване София, Пловдив, Варна, Бургас

Професия ЗАВАРЧИК

Специализирано обучение с придобиване на удостоверение за умения по заваряване

Курсове за заварчик в София, Варна и Бургас

Курсът за заварчик – ъглови шевове обхваща следните знания и умения:

 1. Здравословни и безопасни условия на труд. Опазване на околната среда
 2. Материали и заготовки
 3. Техническо чертане
 4. Основи на електротехниката и електрониката
 5. Техника и технология на заваряването
 6. Материали и тяхното поведение при заваряване
 7. Метод по избор на курсиста: ръчно електродъгово заваряване или ВИГ заваряване или МИГ-МАГ заваряване

7.1 Ръчно електродъгово заваряване (електродъгово заваряване с обмазани електроди)

7.1.1 Въведение в специалността

7.1.2 Основи на металознанието и термообработката

7.1.3 Заваръчно оборудване

7.1.4 Технология и техника на ръчното електродъгово заваряване

7.1.5 Особености на металургичните процеси при заваряването

7.1.6 Заваръчни напрежения и деформации

7.1.7 Дефекти при заваряването

7.1.8 Техника на безопасност

7.1.9 E 1 Заваряване на листов материал 4-13 mm (PA, PB, PF)

7.1.10 E 2 Заваряване на листов материал 4-13 mm (PD) и заваряване на тръба към планка (PF)

7.2 ВИГ заваряване (така нареченото заваряване с аргон, електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод)

7.2.1 Въведение в специалността

7.2.2 Основи на металознанието и термообработката

7.2.3 Заваръчно оборудване

7.2.4 Технология и техника на ВИГ заваряването

7.2.5 Особености на металургичните процеси при заваряването

7.2.6 Заваръчни напрежения и деформации

7.2.7 Дефекти при заваряването

7.2.8 Техника на безопасност

7.2.9 T 1 Заваряване на листов материал 1-3 mm (PF, PB)

7.2.10 T 2 Заваряване на тръби (PF, PD)

7.3 МИГ-МАГ заваряване (така нареченото заваряване с СО2, електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод)

7.3.1 Въведение в специалността

7.3.2 Основи на металознанието и термообработката

7.3.3 Заваръчно оборудване

7.3.4 Технология и техника на МИГ-МАГ заваряването

7.3.5 Особености на металургичните процеси при заваряването

7.3.6 Заваръчни напрежения и деформации

7.3.7 Дефекти при заваряването

7.3.8 Техника на безопасност

7.3.9 M 1 Заваряване на листов материал 1-13 mm (PB, PF)

7.3.10 M 2 Заваряване на тръба към планка (PF) и листов материал 1-13 mm (PD)

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия Заварчик – ъглови шевове. Провеждаме обучение по методите:

 • РЕДЗ (ръчно електродъгово заваряване с обмазани електроди)
 • ВИГ заваряване (така нареченото заваряване с аргон, електродъгово заваряване в защитна газова среда с нетопящ се електрод)
 • МИГ-МАГ (така нареченото заваряване с СО2, електродъгово заваряване в защитна газова среда с топящ се електрод)

Първият курс на обучение обхваща часове по

 • теория с материали за всеки един от методите на заваряване и
 • практика по един от методите, по Ваш избор.

По желание курсистът може да запише и допълнителен метод на заваряване. Подробна информация за методите на заваряване можете да разгледате ТУК.

Видове курсове

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата или съботно-неделни.

Срок на обучение

Обучението в група е едномесечно, а индивидуалните занятия са по уговорка.

Разпределение на часовете

– ръчно електродъгово заваряване 160 учебни часа

– ВИГ заваряване (заваряване с аргон) 108 учебни часа

– МИГ-МАГ заваряване (заваряване с СО2) 116 учебни часа

Цена

– групово обучение 468 лв. с една вноска, 528 лв. с 2 вноски по 264 лв.

– индивидуално обучение 528 лв. с една вноска, 588 лв. с 2 вноски по 294 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът е безплатен.

Изпит

по теория и практика

Сертификат

Удостоверение (книжка) за завършено обучение по ЗАВАРЯВАНЕ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание можем да извършим заверка в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит по ЗАВАРЯВАНЕ за получаване на удостоверение (книжка) за завършено обучение може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание можем да извършим превод и легализация на документа на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.