Курсове за зидар в София, Пловдив, Варна и Бургас

Специалност ЗИДАРИЯ

Професионално обучение с придобиване на удостоверение за квалификация

Курсове за зидар

Знания и умения по специалност ЗИДАРИЯ

Курсът обхваща следните знания и умения:

  1. Здравословни и безопасни условия на труд, правила за безопасна работа на работното място.
  2. Технология на строителството.
  3. Технология на специалността.

3.1 Материали за зидарии.

3.2 Каменна зидария.

3.3 Зидария от керамични материали.

3.4 Зидарии от блокчета YTONG.

3.5 Зидарии от други строителни материали.

  1. Производствена практика.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по специалност ЗИДАРИЯ. Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни.

Продължителност на занятията

Има 2 вида курсове – едномесечни и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете

– едномесечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа

– индивидуално обучение: по уговорка

Цена

– при групово обучение 528 лв с 2 вноски по 264 лв, 468 лв с една вноска

– при индивидуално обучение 588 лв с 2 вноски по 294, 528 лв с една вноска

– За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат е 300 лв.

– За курсисти на Давитоз изпитът и сертификатът са безплатни.

Изпит

Изпитните билети обхващат материал по теория и практика на професията.

Сертификат

Курсистите получават удостоверение за обучение, валидно в България и в чужбина, по специалност ЗИДАРИЯ. При необходимост документът се издава безплатно на английски или немски. Може да се извърши и заверка на документа за чужбина в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се доплаща.

Кой може да се яви на изпит и да получи сертификат?

На изпит в Давитоз по специалност ЗИДАРИЯ за получаване на удостоверение за квалификация може да се яви всеки желаещ. При необходимост документът се издава на английски или немски. По желание може да се извърши превод и легализация на сертификата на чужд език в Консулски отдел към Министерството на външните работи, като процедурата се заплаща.