Как да говорим английски като англичаните

естествен английски

Съвети как да звучим като оригинала, когато говорим английски

Ако искате да овладеете английския и да го говорите като роден англичанин, съсредоточете се върху следните пет пункта:

Овладейте различни английски произношения

Има много различни вариации в произношението на думите и цялостната интонация на изречението сред мястото където се ползва английски език. Човек от Ню Йорк звучи различно от човек, който е израснал в Тексас, който пък няма нищо общо с австралиец, например. И разбира се, ако сте чували английския на кралицата (стандартният английски на Великобритания), то смело може да се твърди, че малцина там звучат като кралицата си. Да не говорим, че има шотландци, уелсци и ирландци, които говорят английски със съвсем различни акценти. Ако желаеш да звучиш като нюйоркчанин, потърси телевизионно предаване, като „Friends“, вместо „Twin Peaks“ и имитирай.

Наподобявай местното произношение

Добре е да знаете как се говори там, където отивате. Посредством местни телевизии и радия можете да добиете представа за звученето на езика в областта и след това да преминете към имитация на чутото.  Видео клиповете пък могат да Ви демонстрират реални английски стилове на произношение и говорене, като при това Ви дават възможност да изучавате движенията на устата и устните на говорителите, за да можете да ги имитирате. Има и видео уроци в сайта на BBC, които ви показват позициите на устните и езика на английски за всяка буква от азбуката и всички комбинации. Заучаването им е трудничко, но ще ви помогне да произнасяте думите правилно, особено тези със звуци, които не съществуват на родния ни език. Важно е да се упражняваме пред огледалото и със аудио запис, за самоконтрол. Правете го отново и отново, докато мускулите на устата не го запаметят автоматично.  Гледайте как се движат устата и устните ви и вижте дали грешите или се борите с някакви конкретни думи. Повтаряйте трудните думи, докато движенията на устата ви се почувстват естествени.

натурално говорене

Научете свързването на отделните думи в английската реч

Произношението е от решаващо значение, но и то не е цялата истина. Можете да произнесете всяка отделна дума като местен, но все пак да не се получава същото. Това е така, защото трябва да имате и правилни връзки между отделните думи – така наречената „свързана реч“ . Това се отнася до начина, по който краят на една дума и началото на следващата дума понякога си взаимодействат на английски. Местен човек би направил следното:

Сливане на два звука. Когато една дума завършва със съгласен звук и следващата дума започва със същия съгласен звук, и двата звука се произнасят заедно като един.

Пример:  I’d decide it tomorrow.

Свързване на два звука. Ако първата дума завършва със съгласна, а втората дума започва с гласна, месният би свързал съгласния с гласния в една дума.

Пример: I’d like a fried egg.

Изтърване на звук. Когато звуците „t“ или „d“ се появят между два съгласни звука, те често изчезват напълно от произношението.

Пример: See you nex(t) week.

Английският е езикът на съкращенията (кратки думи, създадени чрез комбиниране на две отделни думи), за да се изговорят по-бързо. Най-често срещаните стандартни комбинации:

  • I + am = I’m
  • I + will = I’ll
  • do + not = don’t
  • I + have = I’ve
  • I + would= I’d

Важни са също така и фразовото ударение и ритъма на разговорния английски език. Говорещите роден английски обикновено повишават гласа си и издават по-дълъг звук в думата, която се нуждае от най-голямо внимание – „подчертават“ най-важните думи във фразата. Английският ритъм е музикален и важна особеност е, че той се движи нагоре и надолу при всяка дума в изречението според нейната важност за говорещия.

Използвайте жаргонни изрази, когато говорите английски

Този вид изказ се отнася до неформалните (понякога вулгарни) думи и фрази. Той е по-често срещан в говоримата реч, отколкото в писането. Сленгът обикновено е различен в различните общности, така че жаргонът в южните щати на САЩ е различен от сленга в Англия.  Въпреки това има някои примери за жаргон, използващи се почти масово в различните общност и и държави. Например:

Wanna (Want to)

Hang out (прекарвам време заедно)

Give me (Gimme)

В неофициална обстановка местният човек ще каже „Do you wanna hang out?“ Вместо „Do you want to spend some time together?“

Учете английски идиоми

Английските идиоми са фрази, чиито значения не са ясни от състава на отделните им думи. Използването на идиоми може да не е толкова често, колкото жаргона в неофициални ситуации, но оригиналната реч в ежедневието ги съдържа в сравнително големи количества. Например, ако някой Ви каже: „Break a leg“, може да се объркате ако не сте наясно, че по този начин Ви пожелава късмет в начинанието. Идиомите, както и обикновените думи се учат според ситуацията и нуждите на общуването, като овладяването им допринася значително за естествения начин по който звучи Вашия английски.

За професионална помощ в това нелеко начинание, можете да посетите нашата информационна страница или да се свържете с наш сътрудник.