Уроци по английски онлайн. Курсове по английски език

онлайн курсове по английски език

Уроци и курсове по английски език онлайн

Бързи връзки

ТЕСТ ЗА НИВОИЗПИТИЗАПИСВАНЕ

Може би винаги сте се питали „какво ли е да изкарам курс онлайн?“ Смятаме, че тези въпроси и отговори могат да помогнат:

За какви групи от хора са предназначени нашите онлайн уроци?

онлайн курс за деца

Онлайн курсове по английски за деца

Учениците и подрастващите имат отлични познания в ползването на компютърните технологии и най-модерните интернет приложения. Затова и за тях е най-лесно да свикнат с ползването на цифрови материали за обучение и да се възползват от нашите онлайн уроци по английски за деца и юноши. Те също така имат и най-високите изисквания спрямо съдържанието на курсовете и тяхната занимателност, поради това и в курсовете за обучение по английски за деца и ученици се ползват учебни материали, които подхождат на тяхната възраст и на целите на обучение – подготовка за училище или за специфичен чуждоезиков изпит.

Онлайн курсове по английски за възрастни

За всички нас би било по-удобно да можем да се обучаваме от вкъщи, без да губим излишно време в пътуване и чакане, стига резултатът да е същият както когато посещаваме курсове на място. Точно поради тази причина нашите онлайн уроци по английски за възрастни са конструирани по начина, по който протичат и на място. Основната цел е да се постигне максимална ефективност и лична удовлетвореност след посещение на онлайн обучение по английски за възрастни.

Какви степени на обучение предлагаме?

английски нива онлайн

Онлайн английски език за начинаещи

За всички, които не са се сблъсквали с употребата на английски и се нуждаят от уроци по английски език за начинаещи, можем да препоръчаме нашите онлайн курсове за първо ниво. Заниманията започват с най-често срещаните думи и изрази, азбуката и особеностите в произношението на някои гласни и съгласни звуци и надграждат с навлизането в основните граматични времена и категории. За да се решите да се запишете за нашите онлайн курсове по английски език за начинаещи е нужно да знаете, че те правят процеса на обучение дори по-лесен от обучението на място, поради огромния набор и лесната достъпност до допълнителни учебни ресурси, мултимедия и упражнения. Нашите онлайн преподаватели ползват почти безграничните ресурси в интернет за да организират обучение по английски език за начинаещи, достойно за суперлативи.

Онлайн английски език за напреднали

Който е учил езици знае, че за да се получат добри уроци по английски език за напреднали е нужно да се ползва езикът възможно най-активно – писане, говорене, активно слушане на оригинални текстове. Освен това е важно и натрупването на възможно най-много думи, а то става най-бързо чрез много четене на оригинални, актуални за времето си текстове. Всичко това е съобразено при конструирането на нашите онлайн уроци по английски език за напреднали, а преподавателите се стремят да развиват уменията на курсистите във всички езикови направления – говорене, писане, слушане и четене с разбиране. По този начин тренингът подготвя както за професионална употреба на езика в чуждоезикова среда, така и за явяване на официални изпити. Не на последно място един от главните ефекти, които се търси в така описаното онлайн обучение по английски език за напреднали е занимателността и актуалността на темите и удовлетворението на курсистите от собствения напредък.

Курсове по гръцки, турски, холандски, арабски в София, Варна и Бургас

Онлайн курсове по разговорен английски

Основното при подготовката на обучение по разговорен английски е да се постигне целенасоченост. Така например разговорите може да са с цел добро представяне на интервю за работа, на официални презентации пред англоговорящи аудитории или просто за постигане на напредък в скоростта и разнообразието от думи при устната употреба на езика. Затова и към нашите уроци по разговорен английски подхождаме също така отговорно и целенасочено, както и в другите типове курсове, подготвяйки материала предварително и създавайки подходяща среда за изява. В това отношение много ни помага възможността за запис, прослушване и анализ на разговорите, което неминуемо води до подобрение на уменията на курсистите ни.

За какви изпити по английски език можем да се подготвим онлайн?

онлайн нива английски

Матури по английски език

За да се получи ефективна подготовка за матура по английски език онлайн е нужно да се тестват знанията на ученика и да се направи списък с пропуски и най-често срещани грешки. Самата матура не изисква много високо ниво на владеене на езика, но тества определен материал и набор от граматични и лексикални теми. Зрелостниците като цяло трябва да покажат, че владеят материала, заложен в учебния план от гимназиалния етап на образование. След като се премине през темите, които са трудни за курсиста, фокусът попада върху упражнения от реални матури от минали години, писане на съчинения и изчистване на изразните средства, употребявани в собствените текстове. Всичко това в крайна сметка води до повишаване на резултатите при явяване на държавен зрелостен изпит по английски език.

онлайн курс за TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Онлайн подготовката ни за изпита TOEFL (Test of English as a Foreign Language) се ориентира изцяло по интернет базираната версия на изпита, която се прави директно на компютър и включва всички компоненти на изпитния формат. Важни елементи в този изпит са бързината и прецизността на изпълнение на задачите, защото те в реалния тест биват засичани по часовник с определено време и всяко забавяне коства ценни точки. Като цяло изпитът изисква от кандидата добро и безпроблемно владеене на английската реч писмено и устно. Затова и подготовката преминава както в извършването на съответните упражнения за време, така и в гладкото словоизлияние без засечки. На пазара има огромно разнообразие от учебни материали, но ние се придържаме към оригиналните изпитни материали на ETS.

IELTS (International English Language Testing System)

Ако сте запознати с формата на изпита, то вече знаете, че той дава точки, които отговарят на оценка в деветобална система от 1 до 9, като разликите между един и друг бал е в минимален брой точки на компонент.точки на IELTS

Затова и нашата онлайн подготовка за IELTS (International English Language Testing System) се провежда компонент по компонент, обръщайки внимание на детайлите в изпитния формат. На този изпит трудно можеш да бъдеш скъсан, но за да имаш възможност за кандидатстване в университет е нужна оценка от поне 6,5, което отговаря на завършено В2 ниво на английски език. За да се постигне това ниво, ние полагаме усилия да подобрим знанията на курсистите в тези части, в които те чувстват несигурност или показват пропуски.

Онлайн подготовка за изпитите Cambridge

Тези изпити могат да бъдат полагани след всяко ниво, но първият значим е на ниво В2 и е наречен First Certificate in English (FCE), което доказва способност да се живее и работи в англоговоряща държава. Следващият значим изпит от този формат е изпитът за напреднали (CAE – Certificate in Advanced English), който доказва знания нужни за университетско образование или научен труд. Най-високо като езиково ниво е поставен така нареченият Certificate of Proficiency in English (CPE), който доказва умения на курсиста да ползва езика на професионално ниво като преподавател или преводач, например. Нашият онлайн тренинг следва логиката, заложена в тези изпити и цели както подготовка по отделните компоненти, така и цялостно езиково израстване на курсиста.

сертификат по английски

Какви сертификати по английски език се получават?

Ако онлайн подготовката протича за някое от нивата според Европейската езикова рамка, то сертификатът отговаря на описанието на знанията и уменията, записани в тази рамка. Ако е подготовка за изпит, то курсистът обикновено се записва за изпита към официалната чуждестранна организация, която го провежда, и получава от тях сертификат според постигнатия на съответния изпитен формат резултат. Най важното за нашите онлайн курсове е сертификатът, който се получава след преминаването им да отговаря на действителните ниво и знания на курсиста.

Какви са цените за уроци по английски език онлайн?

Нямаме отделни цени за уроци по английски език онлайн. Те са същите като курсовете ни на място и могат да бъдат разгледани ТУК. Важно е да се отбележи, че нашите цени за уроци по английски език са пакетни – за ниво или за цялостна подготовка за изпит, а не на час. Обикновено един стандартен пакет обхваща 30 учебни часа и се разпределя като интензивност според потребностите на курсиста.

Как да се запиша за уроци по английски език онлайн?

За да се запишете за обучение е нужно да се свържете с наш служител, който ще изготви за Вас договор за обучение, в който са заложени нивото, времетраенето и стойността на курса. Ако заплащането на курса не е на място в наш офис, а по банкова сметка, то е нужно да изчакате потвърждение за получено плащане, след което ще получите дата и час за начало на обучението, както и имената на онлайн преподавателя в този курс. При всички положения е желателно преди извършване на плащане да се консултирате с наш представител, който да организира желаното от Вас обучение.

разговорен английски

Колко продължава курсът по английски език?

Продължителността на онлайн обучението зависи изцяло от целите и потребностите на курсиста. Стандартният пакет от 30 учебни часа може да бъде преминат и в рамките на две седмици. За тази цел обаче са нужни ежедневни посещения и много интензивна самостоятелна работа у дома. Едно по-равномерно разпределение би било 2 пъти по 3 учебни часа на седмица, което води до 5 седмици за преминаване на целия курс. Стандартните ни групови онлайн курсове са именно с такава продължителност и интензивност. За всички, които имат собствена представа за съдържанието и интензивността на курса сме предвидили индивидуалната форма на обучение, която по никакъв начин не отстъпва на груповите курсове нито по качество, нито по количество на взетия материал.

Как мога да определя нивото си?

Нивото си по английски можете да определите посредством нашия онлайн тест за определяне на ниво:

В първото Ви занятие с наш онлайн преподавател то ще бъде окончателно потвърдено от него. Ако все пак смятате, че това не е правилното за Вас ниво можете да заявите това на наш колега и ще бъдете преместен в по-подходящ курс.

Каква е учебната програма по английски език?

Изборът на учебна програма за даден онлайн курс зависи от нивото и насочеността на курса. Ако е сертификатен курс за ниво от Европейската езикова рамка се придържаме към учебните програми на издателство Cambridge University Press, а ако е изпит към учебниците и помагалата на официалните институции, които организират изпита. В нашите онлайн курсове по английски се използват множество ресурси от интернет, които са подбрани така, че да пасват на темата и нивото на курса. Също така всеки курсист е свободен да допринесе за обогатяването на учебния материал с ресурси, които смята за ценни и допринасящи за собственото му развитие.

Компютърно обучение

Кога има дати на започващи курсове?

Стандартните ни групови курсове за ниво започват през две седмици – в началото и средата на месеца. Индивидуалното обучение може да започне и веднага след записването за курса. Според типа курс можете да се консултирате с наш представител, който да Ви даде точни срокове за възможностите за започване на избраното онлайн обучение.

Кои са онлайн преподавателите?

Онлайн преподавателите ни по английски имат знания и опит в употребата и преподаването на езика. Те боравят свободно с новите технологии и владеят начините за модерно представяне на учебния материал. Според това кога и с каква интензивност е курсът подбираме правилния за Вас преподавател и той уговаря с вас датите и часовете за обучителните сесии.

English placement test

Мога ли да се явя само на изпит по английски език?

Често има хора с познания по езика, които се нуждаят само от сертификат за доказване на своите знания. Ако случаят е такъв и Вие не се нуждаете от пълен езиков курс, можете да направите съответния тест за ниво и да се запишете само за изпит по английски. Изпитът включва упражнения по стандартните 4 езикови компетенции – четене и слушане с разбиране, писане и говорене. Всички те са заложени в описанията на нивата по Европейската езикова рамка, така че ако искате подробно описание на изискванията за всяко ниво, можете да се информирате от тези описания. Ако все пак Ви възникват още въпроси относно явяването на изпит по език, не се колебайте да се свържете с нас.

Още онлайн курсове по езици и професии: ТУК

ЗАПИТВАНЕ