Ученически курсове и уроци

Курсове и уроци по математика

Математика

Уроците по математика в Давитоз развиват логическото мислене на обучаващия се. Тази наука обхваща текстови и не текстови задачи като общото помежду им е способността на курсиста да се съсредоточава, да мисли логически и да прилага математическите правила и теореми. Развитието на тези черти в децата, учениците и бъдещите студенти, както и на тяхната способност за самостоятелно мислене се оказват от ключова значимост за постигането на добри оценки и много повече. За кандидат-студенти, които са избрали да учат в чужбина, провеждаме задълбочен тренинг за изпитите SAT, GRE и GMAT на място или в онлайн занятията по математика.

Курсове и уроци по български език и литература

Български език и литература

Не случайно този учебен предмет се включва рано в образователната програма. Освен че всеки родител желае детето му да има добри оценки, усвоявайки граматическите единици, в курсовете по български и литература се поставят основите и за чуждоезиково обучение. Как ще се научи правилно чужд език, когато не се разпознава глагол, местоимение, числително и още и още. Нашите уроци по български и литература надграждат плавно и попълват евентуално налични пропуски. Могат да бъдат посещавани и онлайн курсове по български, включително за чужденци. В занятията за чужденци се прилагат учебници, специално създадени за изучаване на българския като чужд език.

Курсове и уроци по биология

Биология

Важен предмет, когато желаната университетска специалност е с медицинска насоченост. Изпитите по биология за кандидатстване във висши учебни заведения често обхващат учебния материал от трите последни години на гимназиалния етап, затова е съществено да се изчистят пропуските по темите от класовете 10, 11 и 12. Курсовете за подготовка, за матура или кандидатстване се провеждат в учебните зали или в онлайн занятия по биология, систематизират знанията и разширяват обхвата на темите. Целта е курсистът да получи увереност, че независимо от темите и въпросите, ще може да се справи с поставените задачи.

Курсове и уроци по химия

Химия

Уроците по химия са път към кандидатстване за някои определени специалности във факултетите като например медицина, дентална медицина и фармация. Все повече учащи избират този път, тъй като търсенето на кадри след завършване е високо, включително и извън границата ни, което предвещава една бърза и успешна бъдеща кариера. Упражненията могат да бъдат обработвани и онлайн и са насочени към органичната и неорганичната химия според конспектите на университетите. Разбира се, че понякога се провеждат и занятия за помощ с училищния материал, особено в по-горните класове или при обмисляне на предмет за явяване на матура.

Курсове и уроци по история

История

Уроците по история преговарят и затвърждават наученото в училище. Набляга се на писането и разработката на теми, свързани с определени периоди, защото при тях за разлика от тестовите задачи не се изискват чисто формални знания за хора и събития, а също и анализ на последиците от историческите факти. Преподавателите на място или в онлайн конферентна връзка поднасят материала по интересен за курсиста начин, така че ученето да не преминава в просто наизустяване, а да има разбиране за нещата и изграждане на мнение. Като модел за изпит се използват минали матури по история или университетски теми и тестове.

Курсове и уроци по география

География

Географията е разказвателен предмет със силно изразен аналитичен характер. Натрупването на знания и умения по предмета е тясно свързано със социално-икономически теми и въпроси, които имат актуалност и днес. Актуалността на предмета го прави сред предпочитаните за явяване на матура. Поради това нашите часове по география имат изразено практическа насоченост, целяща лесното боравене с карти, данни и графики. Курсистите получават много нагледен материал, който служи от една страна за обяснение и от друга страна за по-лесно запаметяване на особеностите, например на дадени области или географски обекти. Може да подадете заявка и за онлайн уроци по география.

Курсове и уроци по физика

Физика

Уроците по физика, които предлагаме в нашите центрове или онлайн, засягат теоретични и изчислителни задачи, които са задължителен елемент в зрелостния изпит по физика. Курсовете се провеждат като част от занятията за матура или като отделна подготовка по желание на курсиста. Важно за учениците е да придобият отлични резултати при обработката на тестове и задачи - бързо и акуратно, затова преподавателите работят с множество пробни тестове, които биват правени в реално време. Ако се видят пропуски в различни области, те биват запълвани с поднасянето на допълнителен учебен материал и решаване на тематични задачи.

Нека да отбележим, че нашите курсове по училищни предмети не са предназначени за посещение само от ученици със слаби оценки. Те са разработени така, че и учащи с по-силни оценки да могат да подобрят знанията си и да участват в състезания и олимпиади. Нашите преподаватели поставят на преден план повишаването на успехите на своите възпитаници, като това никога не е за сметка на вътрешната мотивация на учащите. Точно обратното – винаги е съпроводено с повишаване на интереса към предмета и плавно навлизане в зоните на трудност. Така обучаващите се придобиват увереност в знанията и се представят по-добре в клас, на външното оценяване и на изпитите за матура. Курсовете ни обхващат не само БЕЛ и математика, но и голяма част от разказвателните предмети, изучавани в училище. Записвания извършваме и за онлайн занятия, в които участват напр. хора от малките села, живущи извън България или в София, където пътят до мястото на уроците се спестява.